Kohus: Piiriületaja alusetu ootealale suunamine enne piirikontrolli toimingute tegemist on õigusvastane

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu halduskohus rahuldas eilse otsusega isiku kaebuse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) vastu ning tunnistas õigusvastaseks piirületaja alusetu ootealale suunamise enne piirikontrolli toimingute tegemist. Kohus leidis, et on õigusvastane võtta piirületuse ooteala tasu neilt, kes on eelnevalt ootejärjekorras koha võtnud ning ooteala teenuseid tegelikkuses ei kasuta.
 
Kaebaja soovis selle aasta 15. aprillil ületada Koidula piiripunkti kaudu Eesti vabariigi piiri. Ta registreeris oma sõiduki interneti kaudu piirületuse ootejärjekorras ja tasus selle eest 1,30 eurot. Kaebaja saabus enda määratud ajavahemikul ooteala läbimata piiripunkti, kuid PPA ametnik suunas ta piiripunktist tagasi piiriületuse ootealale põhjendusega,  et piiriületusprogramm ei näidanud sõiduki registreerimist piiriületuse ootealal. Kaebaja pidi enne piiriületust suunduma ootealale ja tasuma 5-eurose piirületuse ooteala tasu.
 
Kohus leidis, et kaebaja suhtes keelduti piirikontrolli toiminguid tegemast õigusvastaselt, sest isik oli eelnevalt piiriületuse järjekorras registreerunud ja tegelikkuses ooteala teenuseid ei kasutanud. Kui kaebaja ei oleks olnud eelnevalt piiriületuseks registreerunud, oleks ta pidanud võtma koha ootejärjekorras. Siis oleks ta pidanud ooteala teenust kasutama ja vastava tasu võtmine oleks olnud põhjendatud.
 
Antud juhul ei esinenud takistusi piirikontrolli teostamiseks. Sellele viitab kohtu hinnangul kaudselt ka asjaolu, et kui kaebaja oli suunatud piiriületuse ootealale, kulus vähem kui kolm minutit tema ootealalt väljasõitmisest kuni sõiduki märkimiseni piiri ületanuks.
 
Riigipiiri seaduse järgi suunab politsei riigipiiri ületada sooviva sõiduki piiriületuse ootealale, kui see on vajalik liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks, sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks ja avaliku korra tagamiseks. Nimetatud asjaolusid antud juhul ei esinenud.
 
Samuti sätestab riigipiiri seadus, et kui sõiduk on suunatud piiriületuse ootealale, kuid ei kasuta tegelikult piirületuse ooteala teenust ja suunatakse kohe piirületuseks piiripunkti, siis piiriületuse ooteala kasutamise ees tasu ei võeta.
 
Eilne kohtuotsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul.
 
 
Lugupidamisega,
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341