Kohus mõistis Villu Reiljani altkäemaksu vahendamises süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

19. oktoober 2017

Harju Maakohus kuulutas täna otsuse, millega mõistis Villu Reiljani (64) süüdi altkäemaksu vahendamises. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus 347 päevamäära ulatuses summas 33 034,40 eurot.

Villu Reiljanile varasemalt (s.o. Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2013 ja Riigikohtu 30.06.2014 otsusega) tingimisi mõistetud vangistus jäeti täitmisele pööramata ja rahaline karistus viiakse täide iseseisvalt.

Süüdimõistmisega kaasneb kohustus tasuda riigituludesse sundraha 705 eurot.

Riigiprokuratuur süüdistas Villu Reiljanit altkäemaksu vahendamises Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele, kes nõustus MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule vara lubamisega selle eest, et ta oma ametiseisundit kasutades korraldab Tallinnas Sihi 108 ehitustegevuse jätkamise lubamise. Kohtueelse menetluse käigus täpselt tuvastamata ajal ja kohas 2014. aasta detsembris  leppisid Villu Reiljan ja Vello Kunman kokku, et Villu Reiljan vahendab Vello Kunmani poolt Edgar Savisaarele altkäemaksu lubamise. Kokkuleppe kohaselt pidi Villu Reiljan vahendama Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamise toetada MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga selle eest, et Edgar Savisaar, kasutades oma ametiseisundit, korraldab ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108 paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt.

Süüdistuse kohaselt toimus 15.12.2014 Tallinna Linnavalitsuses Edgar Savisaare töökabinetis kohtumine E. Savisaare ja Villu Reiljani vahel. Kohtumise käigus vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele oma tööandja esindaja, AS Silikaat Grupp juhatuse liikme Vello Kunmani soovi, et E. Savisaar Tallinna linnavalitsuse juhina korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata aadressil Sihi 108, Tallinn, paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ametnike poolt. Samuti vahendas Villu Reiljan Edgar Savisaarele Vello Kunmani lubamist toetada vastutasuna Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest MTÜ-d Eesti Keskerakond 20 000 euroga. Edgar Savisaar, Villu Reiljan ja Vello Kunman olid ühel meelel, et lubatud vara on vastutasuks Edgar Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest kirjeldatud eesmärkidel. Edgar Savisaar nõustus Vello Kunmani poolt Villu Reiljani vahendusel esitatud vara lubamisega MTÜ-le Eesti Keskerakond kui kolmandale isikule oma ametiseisundi kasutamise eest, ülalkirjeldatud eesmärgil, ning andma selleks alluvatele Tallinna linnavalitsuse ning linna ametiasutuste ametnikele vastavasisulised juhised.

Kohtuprotsess teiste eelkirjeldatud teos süüdistatavate isikute üle jätkub.

Janar Filippov
avalike suhete teenistuse juht
620 0104
520 2119

Anneli Vilu
pressiesindaja
esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095