Kohus mõistis Viljandis mehe surnuks tulistanule pika vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Rene Petersoni (39) süüdi tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, tapmiskatses ja mõrvas ning mõistis talle liitkaristusena 14-aastase vangistuse.

Karistusaja algust arvestatakse Petersoni kinnipidamisest eelmise aasta 15. aprillil.

Menetluskuludena peab süüdistatav tasuma 5981 eurot. Samuti peab ta kannatanule hüvitama kuriteoga tekitatud 100-eurose kahju.

Kohus leidis uuritud tõendite põhjal, et Peterson on süüdiv ja kuritegude õigusvastasust välistavad asjaolud puudusid. Kohus mõistis Petersonile raskeima kuriteo ehk mõrva eest karistuse seaduses ette nähtud sanktsiooni keskmises määras. Karistust määrates arvestades kohus tema isikut, kuriteo toimepanemise viisi ning kuriteole eelnevat ja järgnevat käitumist. Kohus ei tuvastanud karistust raskendavaid ega kergendavaid asjaolusid, sealhulgas puhtsüdamlikku kahetsust.

Süüdistuse järgi tulistas Viljandis Valuoja puiesteel asuva kortermaja elanik Rene Peterson eelmise aasta 15. aprillil esmalt läbi suletud korteriukse korrus kõrgemal asuvasse korterisse, kus viibisid naine ja väike laps, kes õnneks vigastada ei saanud. Hiljem tulistas süüdistatav trepikojas sellel hetkel teise ja kolmanda korruse vahel viibinud meest ja naist. Üks kuul tabas 39-aastast meest selga ja ta suri saadud vigastusesse sündmuskohal. Eelnevalt oli Peterson süüdistuse järgi käinud poes, kust ostis ketaslõikuri ja lõikeketta, millega lõikas kodus lahti relvakapi ukse, et saada kätte lähedasele kuuluv relv Nagan.

Peterson on varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsuse vaidlustamise soovist teatatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 28. aprillil.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee