Kohus mõistis ühe inimese tapnud ja teist eluohtlikult vigastanud mehele eluaegse vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga
Pärnu Maakohus mõistis Oleg Pityukovile (37) mõrva ja raske tervisekahjustuse tekitamise eest eluaegse vangistuse.
 
Otsuse kuulutamisel märkis kohus: „Täna 37-aastasel Pityukovil on noorukieast alates esinenud korduvaid omakasust ajendatud ning ka impulsiivseid vägivaldseid tegusid. Ka üliraskete tagajärgedega tegude puhul on ta suhtunud oma tegude tagajärgedesse ükskõikselt, karistuste mõjul ei ole tema käitumine muutunud.“ 
Pityukovi on Pärnu Maakohus juba 1997. aastal karistanud kahe inimese tapmise eest 15-aastase vangistusega. Ta on viibinud vanusevahemikus 15–34 tervelt 17 aastat kinnipidamiskohas. Pärast 34. eluaastat on süüdistatav viibinud vabaduses kaks pooleteise aastast perioodi, mille jooksul ei ole ta kohanenud ühelgi sotsiaalsete suhete tasandil. Süüdistatav on regulaarselt kasutanud alkoholi ja narkootilisi aineid ning pannud uuesti toime korduvaid vägivaldseid tegusid. 
„Arvestades süüdistatava vanust ja väljakujunenud väärtushinnanguid, samuti suhtumist oma teosse, puudub tema puhul perspektiiv tähtajalise vangistusega õiguskuuleka käitumise väljakujundamiseks,“ leidis kohus. 
 
Süüdistuse järgi lõi Pityukov eelmise aasta 10. veebruaril Pärnus Liiva tänava ühiselamu koridoris noaga meest, kes sai selle tagajärjel eluohtlikke vigastusi. Viis päeva hiljem, 15. veebruaril lõi ta samas ühiselamus noaga teist meest, kes suri saadud vigastustesse.
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud otsuse teatavaks 28. jaanuaril. 
 
 
Elo Kirsipuu
Pärnu Maakohus
esimehe abi
447 9507
5348 8890