Kohus mõistis terrorismi toetamises süüdistatavad vangi

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas Ramil Khalilovi (25) süüdi terrorikuriteo   ja    selle    toimepanemisele    suunatud    tegevuse    rahastamises   ja    toetamises ning terroristlikkusse ühendusse kuulumisele kaasaaitamises, mõistes talle karistuseks seitse aastat vangistust.

Khaliloviga koos kohtu all olnud Roman Manko (30) tunnistas kohus süüdi terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises ning mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust.

Karistuse kandmise algusajaks loetakse Khalilovi ja Manko kahtlustatavana kinnipidamise päev 13. aprill 2015. 

Süüdimõistetutelt mõisteti riigi tuludesse sundraha esimese astme kuriteo eest 1075  eurot ja menetluskulud.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud, et 2013. aasta suvel kavatses Abdurrahman Sazanakov minna läbi Türgi Süüriasse ning ühineda Süürias tegutseva terroristliku ühendusega. 2013. aasta juulis ühines Sazanakov kirjeldatud ühendusega. Khalilov, olles teadlik Sazanakovi kavatsusest terroristliku organisatsiooniga ühineda, broneeris ning ostis talle pileti Türgi siselennule Antalyast Süüria piiri ääres asuvasse Hataysse, printis välja broneeringut tõendava reisidokumendi ning selgitas, kuidas kasutada seda lennujaamas, võimaldades Sazanakovil jõuda Süüriasse ning seal terroristliku ühendusega ühineda. Khalilov kogus Sazanakovi jaoks oma tuttavatelt raha ja võttis 2013. aasta  sügisel Mankolt Sazanakovile 600 eurot. 17.-22. oktoobril 2013 külastas Khalilov Sazanakovit Süürias, toimetas sinna Sazanakovi abikaasa, nende alaealised lapsed ning andis Sazanakovile raha üle.

Manko andis 2013 sügisel Khalilovi kätte Sazanakovile edastamiseks  600 eurot. 2014. aasta veebruaris käis Manko Sazanakovi palvel Riias Sazanakovile raha juurde küsimas.

Kohtuistungil ei Khalilov ega Manko end süüdi ei tunnistanud.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.
 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
620 0192 
507 2995
Kristina.Ots@kohus.ee
www.kohus.ee