Kohus mõistis Tamsalu mõrvajuhtumi süüdistatavatele pikad vangistused

Jaga
PrintPDF Jaga
Viru Maakohus tunnistas tänase otsusega 17-aastase Valeri süüdi mõrvas, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle karistuseks üheksa-aastase vangistuse.
 
34-aastane Natalja tunnistati süüdi mõrvale kaasaitamises, sugulise kire vägivaldses rahuldamises, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises ning talle mõisteti 16-aastane vangistus. 
 
52-aastane Sulev tunnistati süüdi vägistamises, teiselt isikult vabaduse võtmises ja kehalises väärkohtlemises ning talle mõisteti 14-aastane vangistus.
 
Kõigi kolme süüdistatava puhul loetakse karistuse kandmise algust nende kinnipidamise hetkest.
 
Samuti peavad süüdistatavad hüvitama sundraha ja kriminaalmenetluse kulud. Valerilt ja Nataljalt on välja mõistetud ka tsiviilhagi.
 
Eelmise aasta 22. märtsi hommikul leiti Tamsalu terviserajalt 15-aastase tüdruku surnukeha. Tapmises kahtlustatavatena peeti samal päeval kinni Valeri ja Natalja, järgmisel päeval võeti nad kohtu loal vahi alla. 26. märtsil pidas politsei kinni kolmanda kahtlusaluse, Sulevi, kes vahistati 28. märtsil.
 
Süüdistuse kohaselt võtsid Valeri, Natalja ja Sulev 18. märtsi 2013 õhtul 15-aastaselt tüdrukult vabaduse ning hoidsid teda Tamsalus Koidu tänavas asuvas korteris kuni 21. märtsi õhtuni. Sel ajavahemikul tarvitati tüdruku suhtes nii vaimset, füüsilist kui ka seksuaalset vägivalda.
 
Viru Maakohtus toimunud kohtuistungitel tunnistas Valeri ennast süüdi, Natalja ennast tapmisele kaasaaitamises süüdi ei tunnistanud, Sulev ennast süüdi ei tunnistanud.
 
Kohtuvaidlustes palus prokurör mõista Nataljale 17-aastane, Sulevile 15-aastane ja Valerile 9-aastane vangistus.
 
Natalja kaitsja palus oma kaitsealuse kehalises väärkohtlemises ja mõrvale kaasaaitamises õigeks mõista, mööndes, et seksuaalkuriteos ja isikult vabaduse võtmises on tema kaitsealune süüdi. Sulevi kaitsja palus oma kaitsealuse õigeks mõista ja Valeri kaitsja palus oma kaitsealusele kergemat karistust.
 
Kohus arutas kriminaalasja kinniste uste taga, seda kannatanu ja alaealise süüdistatava huvidest lähtuvalt.
 
Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud otsuse teatavaks 11. juunil 2014.
 
 
Jelena Muttonen
Viru Maakohtu pressiesindaja
tel 359 9820
mob  5332 0894