Kohus mõistis Tallinna Kesklinna vanema Alar Nääme süüdi Tallinna linna raha omastamises

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Tallinna Kesklinna vanema Alar Nääme süüdi seoses isikliku valimiskampaania kulude tasumisega Tallinna linna poolt.
 
Kohus leidis, et Tallinna Kesklinna valitsuse poolt Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 18. jaanuaril ja 13. veebruaril 2015 korraldatud kontserdid olid valimisüritused.
 
Hoolimata sellest, et nimetatud kontsertidel ei tehtud otsest valimispropagandat, viitas kontsertide ajastatus ja korraldamise viis soovile tutvustada Alar Näämet ja teha talle kui kandidaadile valimisreklaami. Ühel kontserdil jagati ka valimisatribuutikat. Kuna kontserdid korraldati Nääme, mitte Tallinna Kesklinna Valitsuse huvides, oleks pidanud kõik kontsertidega seotud kulud kandma, kas Alar Nääme ise või erakond, mille nimekirjas ta kandideeris.
 
Kohus hindas Alar Nääme süü keskmiseks. Alar Nääme pani teo toime kavatsetult, omastatud vara väärtus on umbes 2800 eurot ja Nääme on varem kriminaalkorras karistamata. Kergendavaid ega raskendavaid asjaolusid kohus kriminaalasjas ei tuvastanud. Kohus määras Alar Näämele 6300 euro suuruse rahalise karistuse. Süüdimõistva otsuse jõustumine tähendab Alar Näämele vastavalt avaliku teenistuse seadusele ametikoha kaotust ja keeldu edaspidi kuni karistuse kustumiseni avalikus teenistuses töötada.

Tegemist on Eesti kohtupraktikas esmakordse süüdimõistmisega sellise teo eest.
 
Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.

Kristina Ots
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095