Kohus mõistis suure koguse marihuaana Kanadast Eestisse toimetanutele pikad vangistused

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu maakohus tunnistas eile üheksa inimest kokkuleppemenetluses süüdi narkootikumidega seotud kuritegudes ning karistas kahte neist kuueaastase vangistusega. 

​Olari Paas (46), Galina Freiberg (49) ja Reet Tammejuur-Tamm (56) tunnistati süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises ja selle toimetamises üle riigipiiri. Tammejuur-Tamm tunnistati lisaks süüdi ka kanepitaimede ebaseaduslikus kasvatamises.
 
Paasile ja Freibergile mõisteti kuueaastane vangistus. Tammejuur-Tammele mõisteti kolme aasta ja 11 kuu pikkune vangistus, kuid koos varasema kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistusega peab ta kandma nelja aasta ja kahe kuu pikkuse vangistuse. 
 
Kõigi kolme puhul loetakse karistusaja algust nende kahtlustatavana kinnipidamisest sel aastal. Paas peeti kinni 14. augustil, Freiberg 27. märtsil ning Tammejuur-Tamm 17. juunil. 
 
Madis Masing (34) tunnistati süüdi narkootilise aine valmistamises ja hoidmises ning kanepi ebaseaduslikus kasvatamises. Teda karistati kolme aasta ja 22 päeva pikkuse vangistusega, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud 22 päeva. Ülejäänud kolmeaastane vangistus mõisteti talle tingimisi kolmeaastase katseajaga. 
 
Raoul Ausmees (50), Rait Kaev (21) ja Argo Schipai (44) tunnistati süüdi narkootilise aine omandamises ja edasiandmises. Ausmehele mõisteti kolmeaastane vangistus, kuid koos varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kolme aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse. Kaevule mõisteti ühe aasta ja kolme kuu pikkune tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga. Karistusaja hulka arvati eelvangistuses viibitud kaks päeva. Schipaile mõisteti üheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. 
 
Mihkel Tigas (22) ja Evar Märtson (23) tunnistati süüdi narkootilise aine omandamises ning mõlemale mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Karistusaja hulka arvatakse mõlema puhul eelvangistuses viibitud kaks päeva. 
 
Kõik tingimisi vangistuse saanud süüdistatavad peavad katseajal alluma kriminaalhoolduse kontrollnõuetele ning ei tohi katseajal tarvitada narkootikume.
 
Kohtuotsusega konfiskeeriti Paasilt 30 eurot ja 8690 Kanada dollarit, Freibergilt 40 eurot ning Tammejuur-Tammelt 135 eurot ja 35 Kanada dollarit.  Kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks mõisteti Paasilt välja 15 641 eurot, Freibergilt 28 590 eurot ja Tammejuur-Tammelt 2606 eurot.  Samuti peavad kõik süüdistatavad hüvitama menetluskulud, mis ulatuvad 201 eurost kuni 3064 euroni. 
 
Kriminaalasja kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid kinnitavad seda, et Galina Freiberg ja Olari Paas omandasid ja saatsid Kanadast posti teel Eestisse marihuaanat. „Eeluurimisega on tuvastatud, et pakid saadeti Tartusse ja Tallinna, kus laekunud narkootiline aine anti edasi erinevatele isikutele, kellele on selles kriminaalasjas samuti süüdistus esitatud,“ sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Marge Püss.
 
Süüdistuse järgi omandas Freiberg ligi 7 kilo marihuaanat, millest umbes 3,5 kilo käitles ta koos Paasiga. Reet Tammejuur-Tammele ja Madis Masingule esitas prokuratuur süüdistuse ka selles, et nad kasvatasid kanepitaimi narkootilise aine valmistamise eesmärgil.
 
„Narkokuritegude talituse politseiametnikel õnnestus välja selgitada suur osa narkootikumide käitlemise ahelast ning lisaks käitlemiseks mõeldud narkootikumid  osaliselt ära võtta,“  kommenteeris eriasjade prokurör Marge Püss.
 
Süüdistuse järgi pandi kuritegusid toime alates 2011. aasta suvest kuni käesoleva aasta sügiseni. Eeluurimise ajal vahistati kohtumääruse alusel süüdistatavatest kaks naist ja kaks meest.
 
Prokurör Marge Püssi sõnul üritavad kurjategijad pidevalt narkootikumide käitlemise eesmärgil välja mõelda uusi skeeme. „Õiguskaitseasutuste jaoks tähendab see tööd non-stop režiimis, et kurjategijatest kasvõi samm ees olla,“ kommenteeris prokurör.
 
Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juhi Kristjan Tommingase sõnul oli antud juhul narkootikumide Eestisse toimetamise skeem põhjalikult läbimõeldud ja töötas pikka aega. Tänu tihedale koostööle maksu-ja tolliametiga jälgis politsei aga sündmuste kulgu pidevalt ja piisava hulga tõendeid kogununa konfiskeeriti mitu kilo Kanadast Eestisse toimetatud marihuaanat. „Selle grupi puhul oli näha, et nende sõltuvus kuritegelikul teel teenitud rahast suurenes iga päevaga ning nii kogus ka ebaseaduslik tegevus narkootikumidega aina hoogu juurde,“ ütles Tommingas. 
 
Tommingase sõnul laieneb tõusvas joones nii kanepi leviala kui suureneb ka selle tarbijaskond. Sellest annab tunnistust politseile laekuva info  ja konfiskeeritavate koguste hüppeline suurenemine.  Antud juhul suutis politsei ära hoida tuhandete tarbimiskoguste jõudmise tänavale. 
 
„Kanep on sageli hüppelauaks tugevamate narkootikumideni jõudmisel ja seepärast ei suhtu politsei kanepisse võrreldes teiste narkootikumidega leebemalt. Politsei teeb kõik endast oleneva, et takistada selle jõudmist eeskätt just alaealiste ja noorteni,“ ütles Tommingas. 
 
Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.
 
Paas, Freiberg, Masing ja Tigas on varem kriminaalkorras karistamata. Kaev on varem karistatud kahel korral ning Tammejuur-Tamm, Märtson, Ausmees ja Schipai ühel korral. 
 
Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul. 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341
 
Kristina Kostina
pressinõunik
Lõuna ringkonnaprokuratuur
750 0776
518 7911