Kohus mõistis süüdi inimkaubandusega tegelenud kaks isikut, kelle eesmärgiks oli saada varalist kasu

Jaga
PrintPDF Jaga

PRESSITEADE

Viru Maakohus

29. jaanuar 2021

Süüdistuse kohaselt lõi Gevork Ovsepian (36a), tegutsedes grupis koos Samira Dementieva (25a), Ilja Sirotkini (20a), Artjom Puškini (23a) ja A.A.-ga, hiljemalt 2019. aasta mai alguses inimkaubandusega tegeleva isikute grupi, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu, kasutades ära inimkaubanduse ohvrite haavatavat seisundit.

G. Ovsepian ja S. Dementieva meelitasid kannatanud Soome vabariiki tööle, väites, et tegemist on ametliku tööga, mille sisuks on kauba vastuvõtt ja pakendamine ning töö laadijana. Kahe töönädala eest lubati töötasu 700 eurot, samuti pidi olema elamine ja toitlustamine kindlustatud tööandja poolt. Tegelikult kasutati aga kannatanute suhtes vägivalda ning sunniti neid Soome vabariigis erinevatest poodidest varguseid toime panema, kuni Soome politsei nad kinni pidas ja tagasi Eesti vabariiki saatis.

Samuti sunniti kannatanuid täitma neile vastumeelseid ülesandeid, ähvardati korduvalt jõhkra vägivalla kasutamisega nii nende endi kui ka nende pereliikmete suhtes. Varastatud kauba Eesti vabariiki toimetamise ja siit Vene Föderatsiooni toimetamise organiseerisid varalise kasu saamise eesmärgil Samira Dementieva ja Gevork Ovsepian. Lisaks käsitleb süüdistus G. Ovsepiani poolt 2019. aasta suvel toime pandud väljapressimist kannatanu suhtes ning temalt vara omastamist 2019. aasta augustis.

Viru Maakohtu Narva kohtumaja tänase kohtuotsusega mõisteti Samira Dementieva süüdi inimkaubandusega tegelemise eest, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu ning määrati talle karistuseks kuus aastat vangistust. Kohus tunnistas Dementieva süüdi veel suures ulatuses väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks neli aastat vangistust. Liitkaristusena mõistis kohus Dementievale seitse aastat vangistust, mille karistusaja alguseks loetakse 22.11.2019.

Samuti mõisteti süüdi Gevork Ovsipeani inimkaubandusega tegemise eest, mille eesmärgiks oli saada varalist kasu ning määrati talle karistuseks kuus aastat vangistust. Kohus tunnistas Ovsipeani süüdi veel väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks kolm aastat vangistust. Liitkaristusena kohus mõistis Ovsipeanile seitse aastat vangistust, mille karistusaja algust loetakse 22.11.2019. Kohus leidis põhjendatuks kohaldada tema suhtes ka lisakaristusena väljasaatmist Eesti Vabariigist koos Eesti Vabariiki sissesõidukeeluga kümneks aastaks, kuna õiguslik alus Eesti vabariigis viibimiseks puudub.

Kohus mõistis Ilja Sirotkini õigeks inimkaubandusega tegelemise eest, kuid tunnistati Sirotkini süüdi vägivalla toimepanemise eest õigusemõistmises osaleja vastu ning mõistis talle karistuseks kuus kuud vangistust, karistus jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Ilja Sirotkin ei pane kahe aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus tunnistas Igor Toompere õigeks inimkaubandusega tegelemise eest, kuid tunnistas süüdi väljapressimises ning mõistis talle karistuseks neli aastat vangistust, mis jäetakse täitmisele pööramata tingimusel, kui Igor Toompere ei pane viie aasta pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus mõistis A.A. õigeks inimkaubandusega tegelemise eest, kuid tunnistati süüdi väljapressimise eest ja mõisteti talle karistuseks neli aastat vangistust, mis jääb täitmisele pööramata, kui ta ei pane nelja aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja järgib käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.

Kohus mõistis Sergey Dementievi ja Artjom Puškini õigeks inimkaubandusega tegelemise eest.

Samuti rahuldas kohus ühe kannatanu tsiviilhagi ning mõistis Gevork Ovsipeanilt kannatanu kasuks välja varalise kahju summas 490 eurot ja mittevaralise kahju summas 2000 eurot. Teise kannatanu tsiviilhagi rahuldas kohus osaliselt ning mõistis Samira Dementievalt ja Gevork Ovsipeanilt kannatanu kasuks solidaarselt välja varalise kahju summas 579,60 eurot ja mittevaralise kahju summas 2000.

Kohus tuvastas, et süüdistus on põhjendatud osaliselt, teistel süüdistatavatel inimkaubanduse kuriteotunnuseid ei esinenud. Inimkaubanduses süüdimõistetute süü on võrdne, seega määrati neile ka võrdsed karistused.

Kohtuotsus pole jõustunud. Kohtuotsust saab vaidlustada apellatsiooni korras.

 

Kristi Ehrlich

pressiesindaja

Viru Maakohus

53021896

kristi.ehrlich@kohus.ee