Kohus mõistis röövmõrva sooritanud mehed pikaks ajaks vangi

Jaga
PrintPDF Jaga

22. jaanuar 2018

Harju Maakohus mõistis 17.01.2018 kinnisel kohtumenetlusel tehtud otsusega süüdi 32-aastase Arturi ja karistas teda mõrva ja veel mitmete raskete kuritegude eest vangistusega 13 aastaks. Sama menetluse raames mõisteti süüdi mõrvas ja teises kuritegudes ka Dmitri (40)  ning karistuseks määrati vangistus 9 aastat, 3 kuud ja 27 päeva.

Süüdistuse järgi panid mehed süstemaatiliselt toime kütusevargusi ja sooritasid 2016. aasta jaanuaris röövmõrva, soovides hõivata kannatanu kasutuses olnud sõiduautot. Et varjata auto hõivamist ja maha müümist,  kavandasid süüdistatavad kannatanu tapmise narkootilise aine üledoosi manustamisel. Artur soetas ühiseks tarvitamiseks narkootilist ainet amfetamiini ja valmistas kannatanu jaoks tavapärasest kangema narkootilise aine lahuse, jättes viimasele aine kanguse teatamata. Mõlemad süüdistatavad teadsid, et sellises kontsentratsioonis narkootilise aine tarvitamise järel peab üledoosi tagajärjel saabuma tarvitaja surm. Pärast narkootikumi manustamist, kannatanu seisundi silmnähtavat halvenemist ja teadvuse kaotamist viidi kannatanu  Harjumaal Kiili vallas asuvale metsavaheteele, kus süüdistatavad tõstsid kannatanu keha sõiduautost välja ja asetasid puu alla, jättes ta inimtühja kohta kindlustades isiku surma saabumise alajahtumise või metsloomade tegevuse tagajärjel ka juhul, kui manustatud narkootikum ei olnud surma põhjustamiseks piisav. Kannatanu surnukeha leiti 12.04.2016 Harjumaalt Kiili vallast.
Kui Artur ja Dmitri asusid autot müüma, siis  sai selleks postiljonina esinenud Dmitri müügilepingus allkirja võltsimiseks auto omanikult allkirja näidise postiteatisele, mille ta edastas Arturile. Samal päeval võltsis Artur röövitud auto müügilepingus lahtris „müüja“ allkirja ning seejärel esitas tema juhendamisel tegutsenud Dmitri Maanteeameti büroole auto omaniku vahetuse registreerimiseks müügilepingu, milles oli võltsitud müüja allkiri. Võltsitud müügilepingu alusel registreeriti sõiduauto omaniku vahetus.

Süüdistatavad tunnistasid ennast tapmises süüdi.

Kohus mõistis süüdistatavatelt välja ka kriminaalmenetluse kulud -  Arturilt üle 8000 euro ja Dmitrilt üle 5000 euro.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

Viivika Siplane
pressiesindaja
Harju Maakohus
6200 192