Kohus mõistis raske liiklusõnnetuse põhjustanud mehele karistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Oliver Kobingu (23) süüdi mootorsõiduki juhi poolt liiklusnõuete rikkumises, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud mitmele inimesele raske tervisekahjustus ning mõistis talle karistuseks neljaaastase tingimisi vangistuse. Karistusest lahutati lühimenetluse tõttu 1/3 ja Kobingu kanda jääb kahe aasta ja kaheksa kuu pikkune tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Lisakaristusena võetakse Kobingult kaheks aastaks ja kuueks kuuks juhtimisõigus.

Katseajal, mis algab kohtuotsuse kuulutamisest, kohustub Kobin mitte tarvitama alkoholi ja osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalabiprogrammis.

Kobing peab hüvitama tsiviilhagid kokku 45 000 eurot 24. oktoobriks 2019  ning tasuma riigi tuludesse menetluskulud 2714,40 eurot ositi 12 kuu jooksul. Süüdimõistetult mõisteti välja  osaliselt ka kannatanute menetluskulud kokku 4000 euro.

Süüdistuse kohaselt juhtis alkoholi tarvitanuna, kuid mitte kriminaalses joobes Kobing mullu 16. mail kella 09.30 paiku mootorsõidukit BMW, liikudes Tallinnas mööda Tartu maanteed Liivalaia tänava poolt Peterburi tee suunas. Asudes keelava fooritule ajal ületama Tartu maantee ja F.R.Kreutzwaldi tänavate reguleeritud ristmikku, sõitis ta otsa Tartu maanteele lubava fooritulega vasakpööret teinud mootorsõidukile Mercedes-Benz. Kokkupõrke tulemusel paiskusid mõlemad mootorsõidukid üle Tartu mnt keskel oleva ohutussaare, kus viibisid jalakäijad. Mootorsõidukis BMW viibisid peale juhi veel kolm reisijat. Mootorsõidukis Mercedes-Benz kokku kuus inimest.

Oliver Kobingu poolt põhjustatud kokkupõrke tagajärjel sai eluohtlikke tervisekahjustusi üks jalakäija ning raskeid tervisekahjustusi teine jalakäija, mootorsõidukis Mercedes-Benz viibinud juht ja tagaistmel istunud inimene.

Nii eeluurimise ajal kui kohtuistungil tunnistas Kobing end kuriteos süüdi ja kahetses tehtut ning soovis kannatanutele neile tekitatud kahju hüvitada.

Kohtuotsusele võivad süüdistatav, tema kaitsja ja kannatanu 15 päeva jooksul esitada apellatsiooni, mille kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

 

Kristina Ots
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
620 0192, 507 2995
kristina.ots@kohus.ee