Kohus mõistis pankrotihalduri mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus mõistis täna Veli Kraavi (40) mõjuvõimuga kauplemise süüdistuses õigeks, mõistes  talle tema õigusabi eest makstud tasu hüvitamiseks riigieelarve vahenditest 11 293,30  eurot.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt sai vandeadvokaat Veli Kraavi, olles aastatel 2007-2009 tegutsenud OÜ Rodanorte ajutise pankrotihaldurina ja pankrotihaldurina, 14.detsembril 2010 täitmiseks Finantsinspektsioonist päringu, milles küsiti informatsiooni Aleksei Nikolajenko tegevuse kohta Rodanorte OÜ juhtimisel

Veli Kraavi selgitas 27. detsembril 2010, kohtudes  Nikolajenkoga  oma töökohas AB Mägi Kraavi ja Partnerid OÜ, et ta võib anda Finantsinspektsiooni ametisikutele Nikolajenko kohta nii positiivse kui negatiivse hinnangu ning kui Nikolajenko maksab talle 3000 eurot, kirjutab ta talle antud tähtajaks s.o 7.jaanuariks 2011 sellise vastuse, millist Nikolajenko soovib.

6.jaanuaril 2011 küsis Kraavi ,vastuseks Nikolajenko teatele, et tal on raske leida 3000 eurot, Nikolajenkolt sularahas 2000 eurot.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtumenetluse pool, kes soovib käesolevat otsust vaidlustada apellatsiooni korras on kohustatud sellest Harju Maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Otsusele võib esitada apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtule kaudu. Apellatsiooniteadete esitamise korral on kohtuotsuse terviktekst kättesaadav Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleis 27.veebruaril 2012 alates kella 14.00-st.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee