Kohus mõistis nooruki surma põhjustanud mehele vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

13. juuni 2017

Tartu maakohus tunnistas täna Mati Keemi (56) süüdi ühe rusikalöögiga 16-aastase noormehe surma põhjustamises ja karistas teda seitsmeaastase vangistusega.

Kuna asi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendati seaduse alusel karistust ühe kolmandiku võrra. Seega tuleb Keemil kanda nelja aasta ja kaheksa kuu pikkune vangistus, millest kaks päeva on ta eelvangistuses juba ära kandnud.

Menetluskuludena tuleb tal tasuda 1740 eurot.

Kohtus leidis tõendamist, et surma saanud noormees oli eelmise aasta 14. juulil kesköö paiku koos 18- ja 15-aastase noorukiga Võrumaal Urvaste vallas Kuldre külas asuva kortermaja ees. Majaelanikust tunnistaja ja ühe teise, 15-noormehe vahel tekkinud tüli tagajärjel lasi viimane maja ees seisnud süüdistatava pojale kuuluva auto rehvist õhu välja. Tunnistajalt sai Keem teada, et keegi tegutseb auto kallal. Süüdistatav läks õue auto juurde, kuid sel hetkel oli seal vaid kannatanu, keda Keem lõi rusikaga üks kord näkku. Noormees kukkus ja kaotas teadvuse. Süüdistatava palvel kutsuti seejärel kohale kiirabi ja kannatanu toimetati haiglasse, kus ta suri 15. juuli pealelõunal. Surmaga lõppenud tervisekahjustuse tingis Keemi rusikalöök.

Kohus leidis, et Keemi tuleb toimepandud kuriteo eest karistada vangistusega sanktsiooni keskmise määra lähedal. Kuigi Keem ei soovinud kannatanu surma ega põhjustanud seda ühe löögiga tahtlikult, on tema süü kohtu hinnangul suur. Sedavõrd ränga tagajärjega teo eest ei saa mõista ei šoki- ega tingimisi vangistust. Surma põhjustanud raske tervisekahjustuse tekitamise eest võimaldab seadus mõista nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse. 

Kohus arvestas karistust mõistes sellega, et Keemil puuduvad kehtivad kriminaal- ja väärteokaristused. Kuigi süüdistatav tunnistas kohtus end süüdi ja avaldas oma teo pärast kahetsust, ei arvestanud kohus viimast karistust kergendava asjaoluna. Kohtu hinnangul ei olnud Keemi kahetsus siiras. Süüdistatav üritas kohtus antud ütlustes enda rolli toimunus pehmendada, samuti kinnitasid kannatanud, et Keem ei ole nende ees vabandanud.

Kohtu hinnangul tegutses süüdistatav impulsiivselt, minnes vihaselt õue noormehi korrale kutsuma ja samas välja selgitamata tegelikku olukorda, kes mida täpselt autoga väidetavalt tegi. Ta lõi esimest talle ettejuhtuvat noormeest rusikaga näkku. Kohtu jaoks on määrava tähtsusega see, et Keem täiskasvanud mehena läks ja lõi alaealist noorukit, kes selle tagajärjel suri. Keemi käitumine oli kaalutletud, sihilik, agressiivne ja vägivaldne. See ei ole kuidagi õigustatud ka mitte siis, kui keegi on väidetavalt tema pojale kuuluvat vara rikkunud.

Karistust kergendava asjaoluna arvestas kohus seda, et Keem on kannatanutele tänaseks vabatahtlikult täielikult hüvitanud enam kui 1000-eurose kahju.

Kohus mõistis Keemile rangema karistuse kui seda taotles mai lõpus toimunud kohtuvaidluses prokurör. Viimane palus mõista süüdistatavale nelja-aastane vangistus, millest lühimenetluse kohaldamise tõttu kuuluks kandmisele kaks aastat ja kaheksa kuud. Kaitsja hinnangul kvalifitseerub süüdistatava tegu kehaliseks väärkohtlemiseks, kuna tema tahtlus oli suunatud noormehe ühekordsele löömisele.

Süüdistatav, tema kaitsja ja kannatanu saavad tänast otsust vaidlustada 15 päeva jooksul.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee