Kohus mõistis neiu vägistamise ja mõrva eest pika vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

30. aprill 2018

Tartu Maakohus tunnistas täna Tairo Poopuu (22) süüdi 17-aastase neiu vägistamises ja mõrvas ning mõistis talle 15aastase vangistuse. 

Karistuse kandmise algust arvestatakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest, möödunud aasta 11. juunist.

Kohtus leidis tõendamist, et Poopuu tegutses kavatsetult, kutsudes kannatanu endaga kohtuma ja vägistas ta. Mõrvasüüdistuses leidis tõendamist tapmise toimepanek vägistamise varjamise eesmärgil, kuid mitte selle hõlbustamise eesmärgil. Kohus selgitas, et pärast teise inimese tapmist ei ole reaalselt võimalik teda vägistada, kuna vägistamise teoobjekt on seaduse mõttes elav inimene. Tõendamist ei leidnud süüdistatava väide, et kannatanu kägistamine leidis aset viimase nõusolekul. Kohtu hinnangul oli kägistamise puhul tegu vägivallaga ja sooviga allutada kannatanu enda tahtele. Kohus ei nõustunud Poopuu seisukohaga, et tal puudus tahtlus kannatanu tappa. Kägistamine toimus 4–6 minuti jooksul ja ei ole usutav, et Poopuu ei märganud kägistamise ajal muutusi kannatanu käitumises. 

Kohus hindas Poopuu süü suureks, kuid arvestas  karistuse mõistmisel kergendava asjaoluna, et ta on menetluse ajal kannatanule hüvitanud kahju enam kui 500 euro ulatuses. Samas ei ole ta oma tegu tunnistanud ja asus pärast kuriteo toimepanekut sündmuskohal kõrvaldama selle jälgi. Samuti on Poopuud varem karistatud vägistamise eest. 

Kannatanule ehk tapetud neiu emale tuleb Poopuul mittevaralise kahjuna hüvitada 10 000 eurot ja kannatanu õigusabikulude katteks riigile 2044 eurot.  
Menetluskuludena tuleb süüdistataval tasuda 9713 eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kutsus süüdistatav eelmise aasta 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas. Süüdistuse järgi pigistas ta vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine. 

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 18. mail. 

Poopuu kriminaalasja arutati kannatanu huvides ja süüdistatava eraelu kaitseks kinnisel kohtuistungil. Tänane otsuse kuulutamine oli avalik. 


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee