Kohus mõistis Narva linnavolikogu esimehe kelmuses süüdi

Jaga
PrintPDF Jaga

Narva kohtumajas kuulutati 28. juulil otsus, millega kohus tunnistas Aleksandr Jefimovi (48) süüdi korduvalt toime pandud kelmuses. Karistuseks mõistis kohus A.Jefimovile ühe aasta ja üheksa kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane kahe-aastasel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu. Kohus rahuldas Eesti Haigekassa nõudeavalduse ja kohustas A.Jefimovit haigekassale tagastama 2495 eurot ja 83 senti. Süüdimõistva otsusega kaasnes ka menetluskulude väljamõistmine 3369 euro ulatuses. Kohtuotsus ei ole jõustunud, selle saab edasi kaevata Tartu Ringkonnakohtusse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse tervikteksti teatavakstegemisest.

Viru ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi sai A.Jefimov 2014. ja 2015. aastal linnavolikogu aseesimehena töötamise ajal haigekassalt kuuel korral kokku 4995,83 euro ulatuses ajutise töövõimetuse hüvitist. Ta esitas haigekassale haigushüvitise väljapetmise eesmärgil FIE Juriidiline büroo Aleksandr Jefimov nimelt haiguslehe andmed, luues haigekassale teadvalt ebaõige ettekujutuse endast kui ajutiselt töövõimetust isikust. Nende haiguslehtede alusel määras ja maksis haigekassa Jefimovile välja haigushüvitisi, millele A.Jefimovil faktilisi asjaolusid arvestades tegelikult õigust polnud.

Isikul ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse aja eest ametnikuna palka ega muid tasusid. Samuti ei ole isikul õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist juhul, kui ta täidab ajutise töövõimetuse ajal töö- või teenistuskohustusi või tegeleb ettevõtlusega. Viimasel juhul kaotab isik õiguse saada ajutise töövõimetuse hüvitist töö- või teenistuskohustuste täitmise või ettevõtlusega tegelemise päevast alates.

Aleksandr Jefimov ennast süüdi ei tunnistanud ning kaitsja palus ta õigeks mõista. Küll tagastas A.Jefimov haigekassale ligikaudu poole talle makstud rahast.