Kohus mõistis mitmekümnelt äriühingult vara välja petnud mehele vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas eile Priit Lipingu (34) süüdi 44 äriühingult vara koguväärtuses üle 25 000 euro väljapetmises.

Koos teiste kuritegudega mõistis kohus mehele kokku viie aasta ja kolme kuu pikkuse vangistuse. Kuna asi lahenes kohtus lühimenetluses, vähendati karistust ühe kolmandiku võrra ja lõplikuks karistuseks jäi kolme aasta ja kuue kuu pikkune vangistus.

Karistusaja algust arvestatakse selle aasta 14. aprillist, mil Liping kinni peeti.

Samuti mõistis kohus süüdistatavalt kannatanute kasuks välja kokku üle 28 000 euro ja menetluskulude katteks 6000 eurot. 

Varem viiel korral kriminaalkorras karistatud Lipingule esitatud süüdistuse tekst on pikk. „Kelmusega saadud vara nimekiri on muljetavaldav. Tegemist on argielus kasutatavate esemetega – alates riietest ja olmetehnikast ning lõpetades neljalt lihatööstuselt väljapetetud toiduainetega,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ruti Kilg.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et süütegude toimepanemiseks kuritarvitas Liping 19 inimese identiteeti, kasutades peamiselt tuttavate ja lähedaste isiklikke andmeid või leidis need andmed äriregistrist, ja võltsis väljapetetud kauba kättesaamiseks lepinguid ja volitusi.

Kogutud tõendid kinnitavad, et kuritegusid pandi toime aastatel 2012–2015. Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid kinnitavad, et mees pani kelmused toime nii üksi kui ka grupis. Grupp koosnes süüdistatavast ja tema erinevatest elukaaslastest. Tegemist on kolme naisega, kelle kohus on tänaseks kelmuste toimepanemises samuti süüdi mõistnud ja neile karistuse määranud.

Lisaks kelmustele tunnistati mees süüdi lähisuhtevägivallas nii elukaaslaste kui nende alaealiste laste suhtes, varguses, omastamistes, teiste isikute identiteedi kasutamises, avaliku korra raskes rikkumises, dokumendi varguses ja dokumentide võltsimises ning nende kasutamises.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur.

Kohtumenetluse pooled peale prokuratuuri saavad otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.


Krista Tamm
Tartu kohtute pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee

Kristina Kostina
pressinõunik
Lõuna ringkonnaprokuratuur
750 0776
518 7911
kristina.kostina@prokuratuur.ee