Kohus mõistis mehed süüdi üle kolme miljoni krooni väärtuses pürotehnika väljapetmises

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas tänase otsusega Jüri Luige (59) süüdi kelmuses ja raamatupidamiskohustuse rikkumises. Aare Sosaare (53) ja Raul Markovi (44) tunnistas kohus süüdi kelmuses ja rahapesus. Turavakomponentide OÜ ja OÜ Cressida Grupp tunnistati süüdi rahapesus.

Luigele mõistis kohus üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Sosaarele mõistis kohus kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse nelja-aastase katseajaga.

Markovile mõistis kohus kaheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.

Truvakomponentide OÜ-le mõistis kohus 20 000-eurose rahalise karistuse ning OÜ Cressida Grupile 30 000-eurose rahalise karistuse.

Menetluskulude katteks peab Luik tasuma 10028,56 eurot, Sosaar 968,23 eurot, Markov 5927,39 eurot, Turvakomponentide OÜ 5581,79 eurot ja OÜ Cressida Grupp 829,46 eurot.

Kohus arvestas karistuste mõistmisel sellega, et süüdistatavad on tekitatud kahjud praeguseks hüvitanud. Samuti võttis kohus Jüri Luige puhul arvesse viimase puhtsüdamlikku kahetsust. Kohus leidis, et toimepandud tegude süü raskus vastab mõistetud karistuste määradele.

Süüdistuse kohaselt petsid Sosaar, Markov ja Luik 2005. aastal Tallinnas ühelt äriühingult välja pürotehnilisi tooteid 1,5 miljoni krooni väärtuses. Kavandatu kohaselt pakkus äriühingu juhatuse liikme tuttav Markov kannatanule kiiret kasumit toovat ja riskivaba tehingut, kus on võimalik osta odavalt Hiinast pürotehnilist toodet ja müüa see koheselt ja mitmekordse vaheltkasuga edasi. Kannatanus loodi pettekujutlus, et kindel ostja on juba olemas. Tegelikult ostjat olemas ei olnud. Kannatanu andis Markovi soovitusel pürotehniliste toodete käitlemiseks õigusi omavale Luigele volituse tegeleda toodete ostmise korraldamisega. Ostja maksis kauba eest üle 1,5 miljoni krooni ja jäi ootama kauba saabumist ja edasimüüki.

Samal ajal sõlmis Sosaar OÜ Cressida Grupp nimel ühe ettevõttega lepingu Harjumaal asuva laopinna rentimiseks pürotehniliste toodete hoiustamiseks. Luik kui volitatud isik võttis vastu ostetud pürotehnilise kauba ning toimetas selle Harjumaal Sosaare renditud pinnale. Kui kannatanule kaupa ega selle edasimüügi raha ei laekunud, andsid süüdistatavad talle teada, et tooteid soovib osta hoopis OÜ Turvakomponendid, mille juhatuse liikmed olid Sosaar ja Markov. Järgnevalt toodi veel erinevaid põhjuseid, miks raha pole võimalik saada ning lõpptulemusena jäi kannatanu ilma nii rahast kui ka pürotehnilistest toodetest.

Süüdistuse kohaselt realiseerisid aga Luik, Sosaar ja Markov saadud pürotehnilised tooted ning panid seega oma taskusse üle 1,5 miljoni krooni.

Sama skeemi kasutasid süüdistatavad ka 2007. aastal. Siis toimus „tehing“ Võrus. Jällegi õnnestus süüdistatavatel välja petta pürotehnilisi tooteid, mille realiseerimisel teeniti vähemalt 1,5 miljoni krooni.

Samuti süüdistatakse isikuid ja äriühinguid rahapesu toimepanemises. Sosaar ja Markov asusid nendega seotud äriühinguid kasutades varjama kelmuse toimepanemise tulemusena saadud vara tegelikku omanikku, varaga seotud õigusi ja ebaseaduslikku päritolu. Selleks koostasid nad lepinguid, mille alusel muundati vara süüdistatavatega seotud teiste äriühingute „seaduslikuks“ omandiks.

Luik on eelnevalt kriminaalkorras karistatud kahel korral. Teised süüdistatavad on eelnevalt karistamata.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 22. märtsil.
 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 34
krista.tamm@kohus.ee