Kohus mõistis mehe tapmise eest pikaks ajaks vangi

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas Konstantin Ilinogorskiy (31) süüdi tapmises ja mõistis talle liitkaristuseks 13 aasta 11 kuu ja 23 päeva pikkuse vangistuse.

Karistusest 2 aastat 11 kuud ja 23 päeva on Ilinogorskiy eelneva, s.o 5. novembril 2014 mõistetud, karistuse kandmata osa.

Karistuse kandmise algusajaks loetakse Ilinogorskiy kahtlustatavana kinnipidamise päev 8. november 2014.

Ilinogorskiylt mõisteti riigi tuludesse sundraha esimese astme kuriteo eest 975 eurot, menetluskulud 1679  eurot ning kannatanule 30 000 eurot mittevaralise ja 954,58 eurot varalise kahju katteks.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud, et mullu 8. novembril kella 14.00 paiku sisenes Ilinogorskiy Harjumaal Paldiskis asuvasse korterisse, kus nõudis korteris viibinud mehelt, et ta vabandaks oma venna ees ning peksis ja kägistas teda. Sündmust nägi pealt kannatanu ema, kes kutsus kiirabi, kuid kui kiirabibrigaad 25 minuti pärast saabus, oli kannatanu  talle tekitatud vigastustesse juba surnud.

Kohtuistungil tunnistas Ilinogorskiy, et oli sündmuskohal ja annab aru, et inimene on surnud, kuid ta ei tahtnud tappa ega mäleta, et oleks kannatanut kägistanud. Kaitsja pidas prokuröri taotletud ligi 14aastast vangistust Ilinogorskiyle liiga karmiks karistuseks.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest.


Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
620 0192
507 2995
Kristina.Ots@kohus.ee