Kohus mõistis mehe süüdi eaka naise röövmõrvas

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Enn Tuuma (Tuum, 45) süüdi tapmises piinaval viisil seoses röövimisega ja kindlustuskelmuses. Kohus mõistis talle 15aastase vangistuse.

Kui esialgu oli talle esitatud süüdistus tapmises piinaval ja julmal viisil, siis kohtus leidis tõendamist vaid tapmine piinaval viisil.

Nikolai Grohovski (54) tunnistas kohus süüdi grupiviisilises röövimises, mis on toime pandud raske tervisekahjustuse tekitamisega ja sissetungimisega. Grohovskit karistas kohus 8aastase vangistusega. Kui esialgu oli ka Grohovskile esitatud süüdistus tapmises piinaval ja julmal viisil, siis see ei leidnud kohtus tõendamist ning kohus kvalifitseeris süüdistuse ümber.

Röövimisele kaasaaitamises süüdistatud Sergei Tšolokjani (53) mõistis kohus õigeks, kuna kohtus ei leidnud tõendamist, et ta oleks kaassüüdistatavatele osutanud kuriteole toimepanemiseks kaasabi.

Menetluskulude katteks peab Tuum hüvitama 4362,26 eurot ja Grohovski 938,95 eurot. Solidaarselt peavad nad lisaks tasuma 8177,29 eurot.

Kannatanu esitatud tsiviilhagi katteks peavad Tuum ja Grohovski solidaarselt tasuma 504,90 eurot ning Tuum üksi 489,56 eurot. Kindlustuskelmusega tekitatud kahju katteks mõistis kohus Tuumalt välja 3029,41 eurot riigi tuludesse, kuna kannatanu ei soovinud selle hüvitamist.

Tuumale ja Grohovskile mõistetud karistuse kandmist arvestatakse nende kahtlustatavana kinnipidamisest, esimese puhul 7. oktoobrist 2009 ja teise puhul 23. septembrist 2009.

Süüdistuse järgi juhatas Tšolokjan Tuuma ja Grohovski 6. augustil 2009 Jõgevamaal Pajusi vallas Arisvere külas üksikuna elava 77aastase naise maja juurde, olles teadlik teiste süüdistatavate kavatsetusest toime panna röövimine. Grohovski ja Tuum tungisid röövimise eesmärgil 6. augusti ööl vastu 7. augustit 2009 kannatanu elamusse, kus peksid ja piinasid eakat naist, põhjustades viimase surma. Kokku said süüdistatavad naise elukohast röövimise käigus sularaha vähemalt 8850 krooni.

Tuuma süüdistatakse lisaks selles, et pärast tema ema saunas puhkenud tulekahju esitas ta 2009. aasta juulis kindlustushüvitise saamise avalduse juurde nimekirja esemetest, mida nimetatud kogustes ja süüdistatava nõutud summas tulekahju hetkel saunas ei olnud. Sellega pettis Tuum süüdistuse järgi kindlustusfirmalt välja 47 400 krooni.

Kõik süüdistatavad on eelnevalt korduvalt kriminaalkorras karistatud.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada 7 päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 12. juuliks.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee