Kohus mõistis A.- M. Galojanile osaliselt reaalse vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Anna-Maria Galojani (29) süüdi suures ulatuses võõra vara omastamises ja võltsitud dokumentide kasutamises ja mõistis talle liitkaristuseks 1 aasta ja kümne kuu pikkuse vangistuse, millest viis kuud peab Galojan kandma reaalselt ja 1 aasta ja 5 kuud tingimisi 4aastase katseajaga.

Karistuse kandmise aeg algab kandmisele asumisest ja katseaeg algab tänasest.

Lisakaristusena võetakse Galojanilt kolmeks aastaks õigus kuuluda juriidilise isikute juhtorganitesse.

Tsiviilhagi rahuldati 47 956,29 euro ulatuses.

Süüdimõistetu peab tasuma riigituludesse sundraha 417,03 eurot, menetluskulud ja kaitsjale kaitsjatasu.

Põhja Ringkonnaprokuratuur alustas kriminaalmenetlust 26. oktoobril 2007 MTÜ Eesti Euroopa Liikumine kuriteokaebuse alusel selles, et mittetulundusühingu juhatuse liige Anna-Maria Galojan on teinud 18. juunist kuni 27. septembrini  2007 mittetulundusühingu põhikirja eesmärkide ning mittetulundusühingu poolt läbiviidavate projektidega mitteseotud ning mittesihtotstarbelisi kulutusi mittetulundusühingu rahaliste vahendite arvelt, ilma et mittetulundusühing oleks neist kasu saanud ning teinud põhjendamatuid väljamakseid, millega pööras temale usaldatud võõra vara suures ulatuses enda ja kolmanda isiku kasuks kokku  930 743,05 krooni.

Lisaks sellele süüdistatakse Galojani võltsitud dokumentide kasutamises.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus kohtus tutvuda kohtuotsusega.

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee