Kohus mõistis koolitulistamises süüdistatavale noormehele üheksa-aastase vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas täna 16-aastase noormehe süüdi Viljandi Paalalinna kooli õpetaja tapmises ning tulirelva ja padrunite ebaseaduslikus käitlemises. Kohus mõistis süüdistatavale üheksa-aastase vangistuse.

Kohus rahuldas kannatanute tsiviilhagi osaliselt, mõistes süüdimõistetult ja tema isalt tsiviilkostjana välja kokku 10 000 eurot.

Menetluskulude katteks peab süüdistatava seaduslik esindaja tasuma 11 791 eurot.

Kohus leidis, et süüdistatava süü toimepandud kuritegudes on tõendamist leidnud ja noormees pani teo toime kavatsetult.

Kohus ei nõustunud kaitsja taotlusega, et esitatud tapmissüüdistus tuleks ümber kvalifitseerida provotseeritud tapmiseks. Kohus leidis, et tõsikindlalt ei ole tõendatud, et õpetaja oleks käitunud viisil, mida saaks pidada süüdistatava suhtes solvavaks. Eelmise aasta 27. oktoobril Paalalinna koolis toimunud saksa keele tunnis oli õhkkond rahulik ja konflikti ei esinenud.

Kohus märkis otsust selgitades, et teise inimese tapmine on üks rängim isikuvastane kuritegu. Kohus võttis arvesse, et süüdistatava süü on suur, kuna ta pani teo toime kavatsetult ja tulistas õpetajat korduvalt, tehes seda kaasõpilaste juuresolekul hetkel, mil õpetaja oli klassi poole seljaga. Süüdistatav valis õpetajaga tekkinud probleemide lahendamiseks abinõuna õpetaja tapmise, mis on eriti küüniline suhtumine teise inimese ellu. Küünilist käitumist ilmestab ka see, et pärast õpetaja tapmist sulges süüdistatav klassi ukse, ei võimaldanud kaasõpilastel klassist väljuda ja laadis uuesti relva. Kergendava asjaoluna võttis kohus arvesse tapmise uurimisele osalist kaasaaitamist, kuna noormees andis uurijatele enda Facebooki konto vaatlemiseks kasutajanime ja parooli.

Süüdistatava puhtsüdamlikku kahetsust ei saa kohtu hinnangul antud juhul pidada kergendavaks asjaoluks. Kuigi süüdistatav väljendas kohtuistungil enda kahetsust sõnaliselt, on ta enda ütlustes lisaks ka väljendanud põhjendamatult halvustavat suhtumist õpetajasse. Samuti väitis süüdistatav, et hääled tema peas andsid talle korraldusi ja käskisid tal õpetaja tappa, püüdes leida põhjendusi oma teo õigustamiseks. Kohus leidis, et süüdistatavat saab mõjutada uute kuritegude toimepanemisest keskmisest pikema vangistusega. Kuriteo raskust ja asjaolusid arvestades ei pidanud kohus võimalikuks mõista noormehele tingimisi vangistus.

Tapmise eest on alaealisele võimalik mõista kuue- kuni kümneaastane vangistus ning tulirelva ja padrunite ebaseadusliku käitlemise eest rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Süüdistuse järgi võttis noormees eelmise aasta 27. oktoobril oma vanemate tuppa peidetud relvakapi võtme, avas sellega relvakapi ja võttis sealt salaja isale kuuluva revolvri Amadeo ROSSI -851 ning üheksa padrunit. Relva ja padrunid võttis süüdistatav samal päeval kooli kaasa. Kella kahe paiku tulistas ta korduvalt õpetajat, kes suri saadud vigastustesse.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 11. novembriks. Ükski kohtumenetluse pool ei loobunud tänasel istungil otsuse vaidlustamise soovist.


Krista Tamm
Tartu kohtute pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee