Kohus mõistis karistused kahe lapse surmaga lõppenud batuudiõnnetuse asjas

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas täna batuudirenti pakkuva ettevõtte juhataja ja kaks sama firma töötajat süüdi eelmise aasta juulis ettevaatamatusest kahe lapse surma põhjustamises ja samuti ettevaatamatusest ühele lapsele raske tervisekahjustuse tekitamises.

Ettevõtte juhile Alger Vedlerile (49) mõistis kohus kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga ning samas firmas töötanud Raimi Kalmusele (28) ja Tanel Altementile (24) kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse sama pika katseajaga.

Menetluskuludena tuleb süüdistatavatel tasuda 945 kuni 1185 eurot. Kannatanud on esitanud ligi 60 000-eurose varalise ja mittevaralise kahju nõude, mille on Alger Vedler tänaseks kõigi süüdistatavate eest vabatahtlikult täies ulatuses juba hüvitanud. 

Kriminaalasi lahenes kohtus kokkuleppemenetluses, mille kohaldamisega nõustusid kõik osapooled: prokuratuur, süüdistatavad, nende kaitsjad ja kannatanud. Läbirääkimiste tulemusena sõlmisid süüdistatavad, nende kaitsjad ja prokurör enne asja kohtusse saatmist kokkuleppe süüdistuse, kuriteo liigi, karistuse ja kannatanute kahjunõude osas. Kohus leidis, et sõlmitud kokkulepped ja nendes taotletud karistused on seaduslikud ja põhjendatud.

Lõuna ringkonnaprokurör Raul Heido ütles kohtuistungil, et kuigi juhtunu on väga traagiline ja hukkunud lapsi ei too tagasi enam miski, on tegemist ettevaatamatusest toimepandud tegudega. Prokurör selgitas, et karistuse kujunemisel on arvestatud ka sellega, et süüdistatavad on varem karistamata ning ettevõtte juht on kogu kahju vabatahtliku hüvitamisega näidanud mõistvat suhtumist juhtunusse. Prokurör kinnitas ka, et kokkulepetes on arvestatud kannatanute seisukohaga ning nende huvides on asja lahendamine kiirema ja lühema menetlusena.

Süüdistatavate kaitsjad nõustusid kohtuistungil, et kokkulepped on seaduslikud. Kõik süüdistatavad kinnitasid kohtule, et käituvad edaspidi seaduskuulekalt. Vedler ütles, et ta teeb omalt poolt kõik, et midagi nii traagilist enam iial juhtuda ei saaks. Ta kinnitas, et on oma senisele tegevusele hinnangu andnud ning ettevõte pakub praegu teenust oluliselt kontrollitumal viisil ja väiksemas mahus. Vedler sõnas, et tagab ettevõtte tegevuse ohutuna, seaduspäraselt ja kooskõlas tootja juhistega.

Kohus leidis, et süüdistatavate süü on tõendatud ja tegu on toime pandud ettevaatamatusest. Tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral oleks saanud õnnetuse ära hoida. Kuigi juhtunu tagajärjed on rasked, on tegu teise astme kuriteoga ja kohus peab arvestama seaduses ette nähtud karistusmääradega. Kuigi süüdistatavad on varem karistamata, mõistis kohus neile karistuse üle keskmise määra, mida seadus sellise kuriteo eest võimaldab. Kergendava asjaoluna arvestas kohus seda, et süüdistatavad on avaldanud juhtunu pärast puhtsüdamlikku kahetsust. Lisaks asus Vedler kohe pärast juhtunut hüvitama kannatanutele kulusid ning on tänaseks täielikult tasunud kogu kahju nende esitatud nõude ulatuses. Seadusest tulenevad raskendavad asjaolud aga puuduvad. Kohus nentis, et süüdistatavate isikuid arvestades ei ole alust mõista neile reaalset vangistust ega allutada neid käitumiskontrollile. Kui aga süüdistatavad panevad katseajal toime uue kuriteo, pööratakse mõistetud vangistused täitmisele.

Süüdistuse järgi andis Vedler ettevõte juhina batuudirendi tellimust täites Altementile ja Kalmusele korralduse paigaldada 5. juulil 2015 Tartumaal Tõrvandi alevikus õhkbatuut. Korraldust täites jätsid töötajad batuudi küljes olevad metallist kinnitusrõngad vaiadega maa külge kinnitamata. Kella 17.35 ajal tõusis batuut koos selle sees olevate lastega õhku ja lapsed kukkusid batuudilt maha. Kukkumise tagajärjel surid sündmuskohal 5- ja 7-aastane laps ning üks 5-aastane laps sai eluohtlikud tervisekahjustused.
Õhkbatuudi tootja juhistes on ette nähtud, et batuudi täispuhumisel õues tuleb kõik batuudi kinnituskohad kinnitada kas maa külge kinnitamise vaiade või raskuskottidega. Teenust pakkunud firma juhis ei olnud aga tootja juhisega kooskõlas. Ettevõttesise juhise järgi ei olnud paigaldajale ette nähtud kohustust batuut alati õues kinnitada. Batuudi kinnitamise otsustus oli paigaldajal, kes pidi batuudi alati kinnitama vaiadega juhul kui see asetseb kaldpinnal või on oht, et batuut hakkab hüppamisest tulenevalt maapinnal nihkuma.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.
 

Lugupidamisega
Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee