Kohus mõistis kahe inimese tapmises süüdistatavale mehele eluaegse vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Viru Maakohus tunnistas eilse otsusega 30-aastase Anton Bulbenko süüdi tapmisega ähvardamises ja kahe inimese tapmises ning mõistis talle liitkaristuseks eluagse vangistuse.

Kaassüüdistatav 56-aastane Aleksei Lavrenov tunnistati süüdi tapmises ning talle mõisteti karistuseks 11-aastane vangistus. 41-aastane Dmitri Jekimov tunnistati süüdi kehalises väärkohtlemises ning teda karistati 2-aastase vangistusega. 

Kõigi kolme süüdistatava puhul loetakse karistuse kandmise algust nende kinnipidamise hetkest.

Samuti peavad süüdistatavad hüvitama sundraha ja kriminaalmenetluse kulud. Anton Bulbenkolt on välja mõistetud ka tsiviilhagi.

Anton Bulbenkot süüdistati selles, et ta ähvardas 13.06.2014 Narvas, Puškini tänaval asuvas bürooruumis oma ametikohustuste täitmisel olevat kohtutäiturit tervisekahjustuse tekitamise ja tapmisega.

Lisaks süüdistati Anton Bulbenkot, Aleksei Lavrenovit ja Dmitri Jekimovit selles, et nad koos käesolevaks ajaks surnud naisterahvaga, 2.07.2014, viibides Narvas Rakvere tn asuvas korteris, peksid 60-aastast meesterahvast. Seejärel Lavrenov ja Bulbenko tapsid kannatanu.  

Anton Bulbenkot ja Dmitri Jekimovit süüdistati ka selles, et ajavahemikul 2.07.2014 õhtust kuni 3.07.2014, viibides Narvas Puškini tn asuvas korteris, peksid 51-aastast meesterahvast. Seejärel lõi Bulbenko noaga korduvalt kannatanule kaela ja lõuapiirkonda, mille tõttu tekkis kannatanul massiivne verejooks, mille tagajärjel kannatanu suri.

Otsuse kuulutamisel märkis kohus: „Karistuse määra otsustamisel Bulbenko suhtes ei saa jätta tähelepanuta retsidiivsust. Teda on varem kolmel korral karistatud isikute kehalise väärkohtlemise eest. Hoolimata sellest ei ole ta teinud sellest mingeid järeldusi. Ajas on tema vägivalla teod läinud järjest ohtlikumaks ning brutaalsemaks.

Bulbenko käitumise ohtlikkust näitab eriti ilmekalt asjaolu, et esimese kannatanu tapmine ei kutsunud Bulbenkos esile mingit kahetsust ning ta jätkas alkoholi tarvitamist. Juba järgmisel päeval, teise kannatanuga tekkinud tühise konflikti lahendamiseks, otsustas Bulbenko kasutada põhjendamatult jõhkrat vägivalda.

Kohus on seisukohal, et Bulbenko on ühiskonna jaoks sobimatu ja parandamatult ohtlik inimene. Ta eirab järjepidevalt ühiskonnas kehtivaid põhiväärtusi ning inimelu ei oma tema jaoks mingit väärtust.“

Kohtumenetluse pooled saavad eilse otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.
 

Jelena Muttonen
Viru Maakohtu pressiesindaja
tel 359 9820
mob  5332 0894
jelena.muttonen@kohus.ee