Kohus mõistis endisele linnaametnikule pistise võtmise eest šokivangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Kaimo Järviku (42) süüdi pistise võtmises ja Priit Lantini (38) süüdi pistise andmises ning mõistis Järvikule karistuseks 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse, millest ta peab reaalselt ära kandma 2 kuud ja üle jäänud 1 aasta ja 4 kuud tingimisi 3aastase katseajaga ning Lantinile rahalise karistuse 45 362, 19 eurot .

Lisakaristusena võetakse nii Järvikult 3 aastaks ära õigus töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus või eraõiguslikus isikus ametikohal, kus temale on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded. Lantinilt võetakse lisakaristusena 3-aastaks ära õigus töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis või avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus temale on pandud haldamis-, järelevalve-, juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Järvikult konfiskeeritakse pistisena saadud 9500 eurot.

Süüdimõistetud peavad tasuma riigituludesse sundraha 417,03 eurot ja menetluskulud.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt andis kohtutäitur Priit Lantin  8. jaanuaril 2011 Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja ametikohal tegutsenud Kaimo Järvikule pistist vastutasuna selle eest, et Kaimo Järvik ajavahemikul 04.01.2010 kuni 08.01.2011 oma ametikohast tulenevatest tööülesannetest eelistas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti poolt määratud, kuid tasumata jäänud rahatrahvi nõuete sundtäitmiseks menetluste läbiviimisel kohtutäitur Priit Lantinit teistele Tallinna linnas tegutsetavatele kohtutäituritele.

Nimetatud ajavahemikul saadeti sundtäitmise korraldamiseks Kaimo Järviku suulise korralduse alusel Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist 31 673-st menetlusest Priit Lantinile kokku 25 941 menetlust.

Vastutasuna Tallinna kohtutäitur Priit Lantini büroole rahatrahvi nõuete sundtäitmisele pööramiseks vajalike menetluste korraldamise võimaldamise eest pani Priit Lantin 8. jaanuaril 2011 Kaimo Järviku jaoks Kaiu vallas  Põlliku küla  Kõrgemäe bussipeatuse taga asuva silohoidla juurde paberist ümbrisesse ja minigripp kotti pakituna 9500 eurot, kust Kaimo Järvik samal päeval raha ära võttis.

Kohtuasja menetleti kokkuleppemenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus apellatsioonikorras edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtule kokkuleppemenetluse väidetava rikkumise kohta, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtule 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995
Kristina.Ots@kohus.ee