Kohus mõistis eakaaslase tapnud noorukitele pika karistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

21.04.2021

Tartu Maakohus kuulutas täna, 21. aprillil otsuse, millega tunnistas kolm noormeest süüdi julmal ja piinaval viisil toimepandud mõrvas.

Süüdistuse kohaselt panid Karl Koiva, Daniel Kaasik ja Artur Grigorov 2020. aasta 13. märtsil, grupis tegutsedes, toime tahtlikult kannatanu mõrva. Kohus analüüsis põhjalikult tõendeid ning leidis, et süüdistus on tõendatud. Kriminaalasja arutades selgus, et kolm süüdistatavat peksid kannatanut esmalt käte ja jalgadega Tartu linnas, seejärel toimetasid ta tahtevastaselt Kambja valda, kus jätkati peksmist ning võeti selleks kasutusele ka lauajupp. Kannatanut peksti nii pea kui ka keha piirkonda, tekitades sedavõrd rasked vigastused, mille tagajärjel kannatanu suri.

Kohus tõi otsuse kuulutamisel välja, et süüdistatavad üritasid ütlusi andes jätta muljet justkui oleks kannatanu vabatahtlikult nendega auto juurde kaasa läinud ja ise ka pagasiruumi roninud ning nende eesmärk oli kannatanule tekitada vaid tervisekahjustust. Sellised ennastõigustavad ütlused lükkas kohus ümber kriminaalasjas kogutud tõenditega. Tunnistajate ütlustega on tõendatud see, et kannatanu viisid enda vahel auto juurde Daniel ja Karl ning kõik kolm süüdistatavad panid teo toime otsese tahtlusega.

„Sedavõrd korduva ja intensiivse peksmise puhul pidi neile arusaadav olema, et kannatanu elu on ohus ning kuivõrd tema vigastused olid märkimisväärsed, on surma saabumine vältimatu tagajärg,“ toonitas kohus otsuse kuulutamisel ning lisas, et niivõrd noorte isikute poolt toime pandud rasket mõrva ei näe kohtusaal just tihti.

Kohus rõhutas, et lisaks julmal ja piinaval viisil toimepandud mõrvale, suhtusid süüdistatavad äärmiselt lugupidamatult surnukeha vastu. Tõenditega leidis kinnitamist, et kolm süüdistatavat osalesid lisaks peksmisele ka surnukeha süütamises ning põgenesid seejärel sündmuskohalt.

Lisaks mõrvale mõisteti Karl Koiva süüdi ka väljapressimises (KarS § 214 lg 2 p1 ja 4), röövimises (KarS § 200 lg 2 p 4,7,8), avaliku korra raskes rikkumises (KarS § 263 lg  1 p1) ning vägivallas õigusemõistmises osaleja vastu (KarS § 323 lg 1 järgi) ning tema karistust suurendati 2019. aasta Tartu Maakohtu mõistetud karistuse kandmata osa võrra. Daniel Kaasik mõisteti lisaks süüdi väljapressimises (KarS § 214 lg 2 p4), röövimises (KarS § 200 lg 2 p 4 ja 8) ning vägivallas õigusemõistmises osaleja vastu (KarS § 323 lg 1 järgi). Artur Grigorov mõisteti lisaks süüdi varguses (25.07.19 toime pandud tegu KarS § 199 lg 1 järgi).

Karistuse mõistmisel tuli kohtul arvestada, et karistusseadustik piirab alaealisele mõistetavat vangistust 10 aastaga. Kohus leidis, et alla piirmäära karistust mõista võimalik ei ole ning mõistis Danielile ja Karlile, kes olid teo toimepanemise ajal alaealised, liitkaristusena maksimummäära ehk 10 aastat vangistust. Arturile, kes oli teo toimepanemise ajal äsja täisealiseks saanud, mõistis kohus liitkaristusena 12 aastat vangistust.

KarS § 64 lg 1alusel loeti kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega. Kõigi süüdimõistetute karistusaja hulka arvestatakse eelvangistuses viibitud aeg ning neile kohaldatud vahistamine tühistatakse otsuse jõustumisel.

Menetluskuludena tuleb Karl Koival tasuda 6898,13 eurot, Daniel Kaasikul 7187,1 eurot ning Artur Grigorovilt 6979,33 eurot. Lisaks rahuldas kohus kannatanu J.K esitatud tsiviilhagi summas 130 eurot, mis tuleb tasuda K. Koival. Kohus rahuldas ka kannatanu M.H tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamiseks summas 30 000 eurot, mis tuleb kõigil kolmel tasuda solidaarselt.

Kriminaalasja arutas kohus kinnisel kohtuistungil kohtunikust ja kahest rahvakohtunikust koosnevas kohtukoosseisus.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Apellatsioonkaebus on võimalik esitada 15 päeva jooksul.

 

 

Lugupidamisega

Annett Kreitsman
pressiesindaja
Tartu kohtud