Kohus mõistis Andrus Suklese tapmisele kihutamise katses õigeks

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus mõistis täna Andrus Sukles (47) tapmisele kihutamise katses õigeks.

Suklese elukohast lahkumise keeld tühistatakse kohtuotsuse kuulutamisel ning talle hüvitatakse kaitsjale makstud tasu 27 000 euro ulatuses. Ka kannatanu esindajale makstud tasu 19 000 eurot hüvitatakse.

Tõsiasi, et Sukles soovis oma endist äripartnerit tappa ja soovis, et seda teeks teine isik on leidnud kohtus kinnitust. Kuid kuna politseiagendina kasutatud isik ei vastanud kriminaalmenetluse seadustiku §-ga 120 sätestatud nõuetele, puudus isik, keda Sukles teise isiku tapmisele kihutas ning selle politseiagendi abil kogutud tõendid on ebaseaduslikud ja kohtukõlbmatud, mistõttu Sukles tuleb õigeks mõista.

Käesolevas kriminaalasjas on Andrus Suklesele esitatud süüdistus selles, et ta maksis 2010. aasta 26. augustil kella 18.00 -18.40 vahel Tallinnas oma endise äripartneri OÜ Saarte Investeering ainuosaniku ja juhatuse liikme Tullio Libliku tapmise toimepanemise eest ettemaksuna 1000 eurot (ülejäänud 9000 eurot lubas maksta pärast tapmist), andis üle tapmise täideviijale Libliku fotod, tutvustas tema elukohta ja informeeris tema liikumistrajektoorist ja lähikondsetest ning nende elukohtadest. Kuriteoplaan jäi realiseerimata politseiametnike sekkumise tõttu.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus kohtus tutvuda kohtuotsusega.

Kui apellatsiooniteade esitatakse, siis on motiveeritud kohtuotsus Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantselei kaudu kättesaadav alates 24. jaanuarist 2013.
 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 99
Kristina.Ots@kohus.ee