Kohus mõistis Alice Järvetile rahalise karistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus tunnistas täna Alice Järveti (37) süüdi kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises ja mõistis talle 240 päevamäära suuruse rahalise karistuse s.o 9398, 40 eurot.

Lisakaristusena võetakse Järvetilt 3 aastaks õigus töötada politseiametnikuna.

Süüdimõistetu peab tasuma riigituludesse sundraha 417,03 eurot ja kaitsjale kaitsjatasu.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt avaldas Järvet 2009. aasta veebruaris Põhja Politseiprefektuuri analüüsi- ja planeerimisbüroo komissarina, mitmel korral  talle ametitegevuse käigus teatavaks saanud teise isiku tervist, eraelu või äritegevust puudutavat teavet. Süüdistuse järgi ei kuulunud nimetatud päringute tegemine ega teabe edastamine Järveti toonaste töökohustuste hulka  ning ta edastas teavet selleks õigustamata isikule.

Kriminaalasja menetleti kohtus eraelu kaitseks kinnises menetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates motiveeritud kohtuotsusega tutvumisele järgnevast päevast.

 

Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
6 200 192
50 72 995