Kohus mõistis Aleksandr Dakile vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas Aleksandr Daki (61) süüdi kahe noore naise vägistamises ning mõistis talle 10 aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendati kriminaalmenetluse seadustikust tulenevalt karistust ühe kolmandiku võrra ja lõplikuks karistuseks jäi seitsmeaastane vangistus.

Karistusest loetakse juba kantuks kahtlustatavana kolmepäevane kinnipidamine eelmise aasta oktoobris. Koos Dakile varasema kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistusega peab ta kandma kokku kaheksa aasta, üheksa kuu ja seitsme päeva pikkuse vangistuse.

Menetluskulude katteks peab ta tasuma kokku üle 2600 euro.

Dakile oli esialgu esitatud süüdistus ühe täisealise ja ühe alaealise vägistamises isikuna, kes on sama kuriteo varem toime pannud. Kohtus leidis aga tõendamist, et Dak ei olnud teadlik kannatanu alaealisusest. Sel põhjusel kergendas kohus süüdistust ja tunnistas Daki süüdi vägistamises isikuna, kes on sama kuriteo varem toime pannud.

Kohus mõistis Dakile karistuse kvalifikatsiooni keskmises määras. Karistuse mõistmisel arvestas kohus seda, et tegude toimepanemise asjaolud ei olnud sedavõrd rasked, et oleks olnud põhjendatud karistuse mõistmine maksimummääras. Samuti arvestas kohus sellega, et Dak ei olnud kuritegusid toime pannes teadlik ühe kannatanu alaealisusest.

Kohus soovib lisaks kummutada varem ajakirjanduses esitatud oletuse ning kinnitab, et asitõendina esitatud õhupüstol ei ole seotud Dakile esitatud süüdistusega.

Süüdistuse järgi meelitas Dak eelmise aasta kevadel ja suvel noori naisi ettekäändega pakkuda neile tasuvat tööd Tartus asuva maja üürikorterisse, kus ta tüdrukud vägistas. Kannatanud olid teo toimepanemise ajal 17- ja 19aastased.

Alates 12. novembrist 2012 viibib süüdistatav Tartu vangla eeluurimisosakonnas vahi all.

Kohtuistung oli eraelu ja alaealise kaitseks kinnine. Asi lahenes lühimenetlusena, mis on kannatanuid säästev, kuna nad ei pea ilmuma kohtusse ütlusi andma. Muude tõendite kõrval kasutatakse kannatanute eeluurimise ajal juba antud ütlusi.

Daki on eelnevalt kriminaalkorras karistatud kolmel korral.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 34
krista.tamm@kohus.ee