Kohus mõistis alaealisele traagilise liiklusõnnetuse põhjustajale vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus tunnistas 17aastase Risto süüdi eelmise aasta jaanipäeval liiklusnõuete rikkumisega ettevaatamatusest kolme inimese surma, kahe inimese pikaajalise tervisekahjustuse ja ühe inimese lühiajalise tervisekahjustuse põhjustamises.

Ristole mõisteti kuue aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Kuna kriminaalasi lahenes lühimenetluses, vähendati tulenevalt kriminaalmenetluse seadustikust karistust ühe kolmandiku võrra ning ärakandmisele kuulub seega neli aastat ja neli kuud vangistust.

Kohus arvestas karistuse mõistmisel sellega, et Risto on avaldanud oma teo pärast puhtsüdamlikku kahetsust, ta on nii enne kui pärast õnnetust käitunud seaduskuulekalt, omab koolist väga positiivset iseloomustust, pani süüteo toime alaealisena ning tema perekond on praeguseks juba hüvitanud kannatanute tsiviilhagid. Karistust raskendavad asjaolud Risto suhtes puuduvad.

Mõistetud karistus jääb ilma ühe kolmandiku võrra vähendamiseta antud süüdistuskvalifikatsiooni puhul karistusseadustikust tulenevalt pisut alla keskmise karistusmäära.

Risto peab talle mõistetud vangistust kandma asuma 6. juunil.

Menetluskulude katteks tuleb Ristol või tema seaduslikul esindajal tasuda 1358,55 eurot.

Süüdistuse kohaselt kutsus Risto eelmise aasta 23. juuni õhtul enda juurde külla sõpru ja ühiselt tarvitati alkohoolseid jooke. Noormeestel tekkis mõte sõita Tõrvast Valka. Vaatamata juhtimisõiguse puudumisele ja alkoholijoobele võttis Risto vanemate väikebussi VW Caravelle ning istus rooli. Temaga tuli kaasa veel kolm noormeest. Rahamäe talu viida lähedal võeti peale veel kolm hääletanud noormeest.

Risto ületas ka lubatud sõidukiirust, mis oli vahetult enne õnnetust ca 150 km/h. Risto juhitud sõiduk sattus 24. juuni hommikul kella 6.40 paiku Valgamaal Tõlliste vallas Valga-Uulu maantee 4,7. kilomeetril külglibisemisse, seejärel rullus ja paiskus vastu puud. Õnnetuses hukkus kolm noormeest, kellest kaks olid hääletajad ja üks sõidukijuhi sõber. Kaks kaasreisijat said pikaajalise tervisekahjustuse ning üks lühiajalise tervisekahjustuse. Kannatanud olid õnnetuse juhtumise ajal 16–20aastased.

Risto kriminaalasja arutati alaealiste huvides ning kannatanute ja süüdistatava eraelu kaitseks kinnisel kohtuistungil.

Kriminaalmenetluse seadustiku järgi ei saa lühimenetluses tehtud süüdimõistvat kohtuotsust vaidlustada prokuratuur. Süüdistatav, tema kaitsja ja kannatanud saavad aga tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 29. aprilliks.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee