Kohus: Matšeetega kannatanut löönud mees ei tegutsenud hädakaitse

Jaga
PrintPDF Jaga

26. aprill 2018
                                                                                                                                                  
Pärnu Maakohus mõistis täna 33-aastase mehe süüdi raske tervisekahjustamise tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht elule ja mõistis karistuseks 5 aastat vangistust. 

Lühimenetluse sätete järgi v ähendas kohus karistust ühe kolmandiku võrra ning mõistis karistuseks 3 aastat ja 4 kuud vangistust. Kohus määras, et isikul tuleb koheselt ära kanda 1 aasta vangistust. Ülejäänud vangistus jätta täitmisele pööramata, kui isik ei pane 3 aasta ja 6- kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu. Katseajal peab mees järgima kriminaalhooldaja järelevalve all kontrollnõudeid.

Kohus mõistis süüdistatavalt kannatanu kasuks välja varalise kahju nõude summas 150,20 eurot. Mittevaralise kahju nõudena mõistis kohus kannatanu kasuks 4000 eurot. 

Prokuratuur esitas kohtule süüdistusakti, mille kohaselt möödunud aasta 28. detsembril tekkis Türil asuva tankla juures kahe mehe vahel konflikt, kui samal ajal sattus tanklasse kaks seltskonda. Kannatanu avas süüdistatava auto küljeukse ja ütles midagi auto juhile, vastuseks sai ta hoobi vastu nägu. Seepeale läks kannatanu autost eemale, süüdistatav väljus autost, võttis auto põrandalt matšeete, läks eemalduvale kannatanule järele ja lõi teda matšeetega vastu kaela, põhjustades eluohtliku vigastuse. Prokuratuur esitas mehele süüdistuse raske tervisekahjustamise tekitamises, kui sellega on põhjustatud oht elule. 

Kohtunik Teet Olvik: „Kohtuvaidluste korras taotles prokurör süüdistatavale koheselt ärakantavaks karistuseks 5 kuud vangistust. Kohus leidis, et selline karistus oleks liialt leebe, kuna kuriteo toimepanek on tõendatud ning süüdistatava süü on suur. Tankla videomaterjal näitab väga selgelt, mis sel detsembrikuu hommikul toimus. Kuigi süüdistatav väitis, et tegemist oli hädakaitsega, leidis kohus, et süüdistataval ründeohtu polnud kummagi löögi puhul. Pigem võib tänada õnne, et kannatanu jäi ellu.“

Kohus konfiskeeris ning määras kohtuotsuse alusel hävitada süüdistatava autos olnud 2 matšeetet ja pussnuga.

Süüdistatav tunnistas kohtuistungil end osaliselt süüdi. Isik väitis, et tegutses hädakaitses kuna kannatanu võis teda rünnata. Viimases sõnas avaldas süüdistatav, et on nõus kannatanu haiglakulud hüvitama.

Süüdistatav on vahi alla alates 28.12.2017.a. Kohus arutas asja lühimenetluse korras ning mõistis mehelt välja menetluskulud kogusummas 1756 eurot. 
Kohtuotsus jõustunud ei ole.  
 

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
53488890