Kohus määras kanepiõli müügi eest kolmeaastase vangistuse

Jaga
PrintPDF Jaga

Pärnu Maakohus mõistis täna Janek Hiieti (43) suures koguses ebaseadusliku kanepiekstrakti (kanepiõli) müümise ja omamise eest süüdi ja karistas teda kolmeaastase vangistusega, millest kohe ärakandmisele kuulub üheksa kuud.
Ülejäänud osa vangistusest jäi tingimisi täitmisele pööramata kolmeaastase katseajaga koos käitumiskontrollile allutamisega.

Kohus arvestas karistust mõistes sellega, et Hiiet on juba varem mitmel korral kriminaalkorras karistatud. Hiietil puudub meditsiiniline haridus, oskused ja teadmised, et hinnata teiste inimeste tervislikke seisundeid ja määrata neile ise raviks mingeid koguseid kanepiõli. 

Ainult Ravimiametil on õigus otsustada aine või toote määratlemist ravimina, samuti toote määratlemist homöopaatilise preparaadina. Kanepiekstrakti ehk kanepiõli ei ole neist kumbki. Hiietile ei olnud arsti poolt välja kirjutatud kanepiõli sisaldavaid ravimeid, ta ei ole taotlenud kanepi ega selle töötlemisproduktide sisse- või väljaveoks Ravimiameti luba ning Ravimiamet ei ole talle väljastanud ühekordseid sisseveo- ega turustamisluba. Hiietil puudus igasugune luba kanepiõli käitlemiseks, seega tegi ta seda ebaseaduslikult.

Janek Hiietile esitati süüdistus kanepiekstrakti (kanepiõli), kui narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest. Hiiet müüs Eestis Hollandi Vabariigist toodud kanepiõli ning teenis selle ebaseadusliku müügiga kriminaaltulu, mis ulatus paarikümne tuhande euroni.

Suureks koguseks peetakse narkootilise aine kogust, millest piisab narkojoobe tekitamiseks vähemalt kümnele inimesele. Hiieti valdusest leitud kanepiõli kogusest võinuks arvestuslikult saada narkojoobe 2700 inimest.

Narkootiline aine kanep ja selle töötlemisproduktid (kanepiekstrakt, kanepiõli) kuuluvad seaduse alusel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja seega on kanepiõli käitlemine Eestis ebaseaduslik. Kohus peab otsust tehes lähtuma seadusest, mille on loonud seadusandja. Suure koguse kanepiõli käitlemise eest näeb seadus ette ühe- kuni kümneaastase vangistuse.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse 12. detsembril 2016.

 

Anneli Vilu
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095