Kohus määras Edgar Savisaarele kohtuarstliku ekspertiisi

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju maakohus määras täna Edgar Savisaarele kohtuarstliku komisjoniekspertiisi.

Eksperdid peavad vastama küsimustele, kas Savisaar on parandamatult raskesti haigestunud ning juhul kui see nii on, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust.

Savisaare kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs esitas 21. märtsil toimunud eelistungil kohtule taotluse kriminaalasja lõpetamiseks oma kaitsealuse suhtes seoses sellega, et viimane on parandamatult haigestunud ja ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma. Kaitsja esitas ühtlasi kohtule Savisaare terviseandmed ja nelja arsti antud hinnangud.

Kohus leidis, et kuigi spetsialistid on esitanud seisukohti, et kohtumenetlusega võivad kaasneda Savisaare tervisele suured riskid, on osa hinnangutest tõenäolised. Kohtule aga ei piisa menetluse lõpetamise otsustamiseks pelgalt oletusest, et kohtumenetlus võib tuua endaga kaasa parandamatult haigestunud süüdistatava jaoks kõrgeid terviseriske. On ilmne, et kohtumenetluse käigus võib süüdistatava tervislik seisund muutuda, kuna see on stressirohke ja väsitav. See ei tähenda aga automaatselt, et süüdistatav ei ole võimeline kohtumenetluses osalema.

Edgar Savisaarel on diagnoositud mitmed erinevad haigused ja lisaks liikumispuue. Seetõttu on kohtu hinnangul põhjendatud komisjonilise ekspertiisi määramine. Ekspertiisi viivad tulenevalt seadusest läbi Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) eksperdid.

Kohus nõustus kaitsja taotletud kolmest ekspertidele esitatavast küsimusest kahega. Kaitsja soovis küsida lisaks ka seda, kuidas võib pikaajalises kohtumenetluses osalemine, sealhulgas enda aktiivne kaitsmine kohtuistungitel mõjutada Savisaare terviseseisundit. Kohtu hinnangul ei ole nimetatud küsimus asjakohane ja eeldab ekspertidelt oletuslikku vastust, mille alusel ei saa kohus otsustada, kas menetlust välistav asjaolu esineb või mitte.

EKEI peab kohut teavitama orienteeruvast ekspertiisiakti valmimise ajast esimesel võimalusel.

Kriminaalmenetluse välistab seaduse järgi see, kui süüdistatav on parandamatult haigestunud ja ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kandma.

Tänane kohtumäärus ei ole vaidlustatav.

Kohus teeb sel neljapäeval teatavaks järgmise määruse, mille sisu on kas kohtu alla andmine koos menetluspoolte esitatud taotluste lahendamisega või süüdistusakti tagastamine prokuratuurile. Korraldavat kohtuistungit 13. aprillil ei toimu. Kohus annab neljapäevase määruse sisust avalikkusele teada pressiteatega.

Riigiprokuratuur on esitanud Edgar Savisaarele süüdistuse korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Samas kriminaalasjas on süüdistus esitatud ka Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Villu Reiljanile, Hillar Tederile, Kalev Kallole, Aivar Tuulbergile, Priit Kutserile ja MTÜ-le Eesti Keskerakond.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee