Kohus lõpetas Riho Sooniku suhtes osaliselt kriminaalmenetluse ja tagastas süüdistusakti prokuratuurile

Jaga
PrintPDF Jaga

10. mai 2017

Harju Maakohus kuulutas kolmapäeval määruse, millega lõpetas kriminaalmenetluse Riho Sooniku suhtes omastamise süüdistuses seoses süüteo aegumistähtaja möödumisega. Lisaks tühistas kohus Riho Sooniku suhtes kohtueelsel uurimisel kohaldatud tõkendi (elukohast lahkumise keeld) ning tagastas süüdistusakti Põhja Ringkonnaprokuratuurile uue süüdistusakti koostamiseks. Ühtlasi rahuldas kohus kaitsjate taotluse tsiviilhagi läbi vaatamata jätmiseks.

Kohus lõpetas kriminaalmenetluse osaliselt, seda Riho Soonikule esitatud omastamis-süüdistuses, seoses kuritegude aegumisega, sest Soonikule süüks arvatud teod pandi toime perioodil 10.01.2010 kuni 11.11.2011, aegudes seega 2016. aasta novembris. Lisaks MTÜ Eesti Jäähokiliit vara omastamisele summas 89 565 eurot oli Riho Soonikule esitatud süüdistus ka raamatupidamiskohustuse rikkumises.

Kohus ei võtnud menetlusse MTÜ Eesti Jäähokiliit poolt kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi, kuna nimetatud hagi on juba 2016 aasta detsembrist Harju Maakohtu menetluses tsiviilkorras.

Riho Sooniku elukohast lahkumise keeld osutus kohtu hinnangul põhjendamatuks – kohus asus seisukohale, et varem karistamata Soonikule kohaldati tõkend üksnes selleks, et peatada kriminaalasjas aegumine. Kohus leidis, et tõkendi kohaldamise motiivid olid vastuolus kahtlustatava isikust ja konkreetse kriminaalasja pinnalt nähtuvaga.

Seoses süüdistuse mahu olulise muutusega, tõkendi tühistamise ning tsiviilhagi menetlusse võtmata jätmisega pidas kohus vajalikuks tagastada süüdistusakt prokuratuurile, et luua selgus süüdistusaktis ja selles, millised on just need tõendid, mis alles jäänud süüdistuse mahtu tõendavad.

Määrusele saab esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.


Janar Filippov
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse juht
6200104, 5202119