Kohus kuulutas välja Estonian Airi pankroti

Jaga
PrintPDF Jaga

Harju Maakohus kuulutas täna välja aktsiaseltsi Estonian Air pankroti.
 
Kohus nimetas pankrotihalduriteks Toomas Saarma ja Andrias Palmitsa. Esimese võlausaldajate üldkoosoleku määras kohus 15. jaanuariks 2016. Pankrotimäärus kuulub viivitamatult täitmisele.
 
Pankrotimääruse peale võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada Harju Maakohtu kaudu määruskaebuse Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul pankrotiteate avaldamisest. Haldur ei või võlgniku nimel määruskaebust esitada ega võlgnikku määruskaebuse läbivaatamisel esindada. Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist.
 
Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda.
 
 
Kristina Ots
Harju Maakohtu pressinõunik
620 0192
507 2995
Kristina.Ots@kohus.ee
www.kohus.ee​