Kohus kohaldas Meelis Virro suhtes ärikeeldu

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu maakohus kohaldas tänase määrusega Meelis Virro suhtes ärikeeldu, kuid ei teinud otsustust ärikeelu kohaldamise või kohaldamata jätmise kohta Rein Kilgi osas.
 
Selle aasta juunis esitasid pankrotistunud AS Werol Tehased (WT) pankrotihaldur ja pankrotitoimkonna esimees kohtule taotluse kohaldada Meelis Virro ja Rein Kilgi suhtes ärikeeldu WT pankrotimenetluse lõppemiseni. Ärikeelu kohaldamine on aga pankrotiseadusest tulenevalt otsustus, mida kohus saab menetleda omaalgatuslikult. Kuigi kohtule oli esitatud ärikeelu kohaldamise taotlus nii Virro kui Kilgi suhtes, ei ole kohus esitatud taotlusega seotud. See tähendab, et taotluse menetlemise resultaadiks ei ole taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine. Sel põhjusel ei teinudki kohus otsustust ärikeelu kohaldamise või kohaldamata jätmise kohta Rein Kilgi osas. 
 
Küll aga kohaldas kohus ärikeeldu Meelis Virrole, kes on olnud mitme aasta keskel WT juhatuse liige, sealhulgas WT pankroti väljakujunemise ajal. WT tehtavad tehingud on olnud tema otseses pädevuses ja tegeliku otsustamise all. Seejuures on Virro olnud WT juhatuse ainuliige. Kohus leidis, et arvestades Virro käitumist WT juhtimisotsuste tegemisel, on tõsine oht, et mistahes äriühingut juhtides võib ta jätkata raskete juhtimisvigade, aga ka kuritegudeks kvalifitseeruvate tegude toimepanemist. Põhjendatud kahtlused mitme kuriteo toimepanemises ja rasked juhtimisvead osutavad kohtu hinnangul sellele, et Virro ei kujunda mitme erineva äriühingu nimel samaaegselt tegutsedes ühest positsiooni, kelle suhtes ta parajasti lojaalne on või millise äriühingu huve teenib. Kuna rida teisi Virroga seotud äriühinguid on samuti pankrotistunud, ei ole rasked vead äriühingu juhtimisel tema puhul üksnes oht, vaid realiseerunud tegelikkus.
 
Virro suhtes kohaldatud ärikeelu sisuks on keeld olla mistahes juriidiliste isikute (k.a välismaa juriidilised isikud) juhtorgani liige, prokurist või likvideerija. Olemist mittetulundusühingu juhtorgani liige ja tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana ei pidanud kohus vajalikuks piirata.
 
Kohus kuulutas WT pankroti välja 5. aprillil 2012. Virro on WT juhatuse liige alates 2008. aasta 15. maist ning Kilk oli WT juhatuse liige 15. septembrist 2008 kuni 8. novembrini 2012. Pärast seda on Kilk olnud WT nõukogu liige.
 
Tänane kohtumäärus kuulub täitmisele alates selle aasta 28.  novembrist, kuid mitte hiljem kui alates määruse jõustumisest. Määrus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341