Kohus: Kauplus peab naabruses tagama normidele vastava mürataseme

Jaga
PrintPDF Jaga

4. juuli 2017

Tartu halduskohus jättis tänase otsusega rahuldamata Rimi Eesti Food ASi (Rimi) kaebuse Terviseameti Lõuna talituse (terviseamet) määratud sunnirahadele. Viimaseid rakendas amet põhjusel, et Rimi jättis täitmata nende ettekirjutuse Tartus asuva Tuglase Säästumarketi tehnoseadmete töötamisest tingitud müra vähendamiseks.

Kaupluse naabruses asuva korrusmaja korteriühistu esitas terviseametile korduvalt avaldusi Säästumarketi jahutussüsteemi ventilaatorite töötamisest tingitud häiriva müra kohta. Eelmise aasta augustis käis terviseameti vaneminspektor kortermaja juures müra mõõtmas, fikseerides müra piirtaseme ületuse 19,9 detsibelli võrra. Eelmise aasta septembris kohustas amet Rimit ettekirjutusega tagama hiljemalt aasta lõpuks, et nende tekitatav müra ei ületaks piirkonna lähielamualal sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirtasemeid. Samuti pidi Rimi ametit kasutusele võetud müravastastest meetmetest teavitama.

Kuna Rimi ettekirjutust ei täitnud, rakendas amet selle aasta veebruaris neile ettekirjutuse mittetäitmise eest 600-eurose sunniraha, mille ettevõte ka tasus. Juba pärast esimese sunniraha rakendamist pöördus Rimi kohtusse, soovides selle õigusvastaseks tunnistamist. Kuna varasem ettekirjutus oli aga jätkuvalt täitmata, määras amet aprillis uuesti 600-eurose sunniraha, mille Rimi samuti tasus. Kohtumenetluse käigus täiendas Rimi kaebust ka teise sunniraha vaidlustamisega.

Kohus leidis, et nii terviseameti esmane ettekirjutus kui ka hiljem määratud sunnirahad ettekirjutuse täitmata jätmise eest on õiguspärased.

Kohtu hinnangul oli terviseametil õigus sunnivahendit rakendada mitu korda, kuna Rimi ettekirjutust ei täitnud.

Kohus ei nõustunud Rimi seisukohaga, et selle aasta jaanuari alguses tehtud terviseameti esindaja järelkontrolli subjektiivselt läbi viidud müra hindamiseks ei saanud olukorra muutumatuse hindamiseks aluseks võtta. Kohus leidis, et terviseamet oli tekkinud olukorras pädev tuvastama, et tuntavaid muudatusi ei olnud toimunud. Rimi ei olnud täitnud kohustust teavitada ametit kasutusele võetud müravastastest meetmetest. Samuti kinnitas terviseameti kahtlusi see, et jaanuaris pöördusid naaberelanikud nende poole uue avaldusega häiriva müra kohta.

Kohus ei nõustunud ka Rimi väitega, et mürataseme mõõtmise juures oleks pidanud viibima nende esindaja. Praegu mõõtmist reguleeriva keskkonnaministri määruse järgi tuleb mõõtekoha valikul ja mõõtmise kestuse määramisel tagada müraolukorra esinduslikkus kogu müraolukorra suhtes. Kohtu hinnangul ei tähenda „müraolukorra esinduslikkus“ juuresviibimist, vaid piisavat arvu mõõtmisi õigel režiimil, õigest kohast ja pädeva mõõtja poolt.

Samuti ei nõustunud kohus Rimi seisukohaga, et mõõdistused tehti aegunud sotsiaalministri määruse alusel. Kohus leidis, et aluseks võeti müra mõõtmise ja ettekirjutuse tegemise ajal kehtinud määrus. Uus müra normtasemeid ja mõõtmist reguleeriv keskkonnaministri määrus võeti vastu alles eelmise aasta 16. detsembril ja see jõustus selle aasta veebruarist. Terviseamet ei saanud mõõtmistel tugineda alles tulevikus kehtima hakkavale määrusele, vaid pidi kohaldama kehtivat seadust.

Tänane otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 3. augustini.


Krista Tamm
Pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
750 0656, 534 33341
krista.tamm@kohus.ee