Kohus jättis MTÜ Spordiklubi Martin Reim Jalgpallikool kaebuse rahuldamata

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Halduskohus jättis tänase otsusega rahuldamata MTÜ Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool kaebuse Maksu- ja Tolliameti maksuotsuse peale, millega nõuti jalgpallikoolilt enam kui 18 000 euro suuruse maksusumma tasumist.
 
Maksuotsuses leidis Maksu- ja Tolliamet, et jalgpallikooli poolt 2011. aastal laste ja noorte treeningrühmasid juhendanud treeneritele makstud maksuvabade stipendiumite näol oli tegemist töötasudega. Sellelt aga kuuluvad kinnipidamisele ja tasumisele tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed ning kohustusliku kogumispensioni maksed.
 
Halduskohus nõustus maksuhalduri lõppjäreldusega, märkides, et maksuvaba stipendiumi ei saa maksta isikule, kes teeb stipendiumi maksja kasuks tööd ja et vaidlusaluseid stipendiume saanud treenerid olid majanduslikus mõttes jalgpallikooli töötajad. Neil aga oli kohustus viia läbi treeninguid jalgpallikooli juhi kehtestatud ajakavade alusel.
 
Kohus ei nõustunud aga kaebaja väitega, et treenerid olid oma tegevuses täiesti vabad ning said stipendiumi üksnes enese arendamise ja kvalifikatsiooni säilitamise eesmärgil.
 
Kohus leidis ka, et konkreetselt 2011. aastal ei olnud stipendiumite maksmine jalgpallikooli põhikirjaliseks tegevuseks, mis tulumaksuseadusest ja selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrusest tulenevalt oli maksuvabade stipendiumite maksmise üheks eelduseks.
 
Samuti ei nõustunud kohus maksuhalduri seisukohaga, et treeneritele pole põhimõtteliselt võimalik stipendiumi maksta. Nimelt leidis maksuhaldur, et maksuvaba stipendiumi saab maksta vaid sporditegevuses osalemiseks, ent treenerid sporditegevuses ei osale, vaid juhendavad ja abistavad sportlasi. Selles osas leidis kohus, et treenerid osalevad sporditegevuses samamoodi nagu võistlevad sportlasedki või sportlaste teised abimehed nagu suusatajate määrdespetsialistid või tehnikasportlaste mehhaanikud.
 
Samas märkis, kohus, et sõltumata sellest, et treeneri tegevus kvalifitseerub sporditegevusena, ei ole maksuvaba stipendiumi maksmine lubatud, kui see tegevus on treeneri jaoks töö, mida ta teeb stipendiumi maksja kasuks.
 
Otsust on pooltel võimalik vaidlustada kuni 14. aprillini 2014.
 
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu
pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2731