Kohus jättis Mihhail Kõlvarti kaebuse rahuldamata

Jaga
PrintPDF Jaga
Tallinna Halduskohus jättis tänase otsusega Mihhail Kõlvarti kaebuse,  mille  M. Kõlvart esitas oma au ja väärikuse (hea nime) kaitseks, rahuldamata.
 
Mihhail Kõlvart esitas kaebuse Kaitsepolitseiameti poolt 12.04.2012 pressikonverentsil avaldatud ebaõigeid andmeid sisaldava teabe ja kaebaja isikuandmete avaldamise õigusvastasuse tuvastamiseks ning toimingu õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamiseks. Alternatiivselt taotles M. Kõlvart ka mittevaralise kahju hüvitamist kohtu äranägemisel.
 
Halduskohus otsustas, et kaebus on kõigi nõuete osas alusetu ja tuleb jätta rahuldamata.
 
Kohus leidis, et Kapo ei ole pressikonverentsil süüdistanud   M. Kõlvartit õiguserikkumise, rääkimata kuriteost, toimepanemises, kui rääkis kaebaja poolt kehtiva seaduse  (gümnaasiumides eestikeelsele õppele ülemineku) vastu aktiivsest võitlemisest. Samuti tuvastati, et Kapol oli seaduslik alus pressikonverentsil aastaraamatut tutvustada ja sellega seoses pressiesindajate küsimustele vastamisel kaebaja isikuandmeid nö töödelda (tema ees- ja perekonnanime nimetada). Kohus leidis, et Kapo ei ole esitanud pressikonverentsil kaebaja kohta faktiväiteid, sh valesid faktiväiteid. Kapo väljaöeldu näol on selgelt tegemist väärtushinnanguga, mis  ei ole ebakohane ega halvustav  ja mille ümberlükkamine ei ole võimalik .
 
Kohus mõistis  M. Kõlvartilt Kaitsepolitseiameti kasuks välja menetluskulud summas 2300 eurot, mis on umbes kaks kolmandikku KAPO poolt taotletud menetluskuludest. Kohus leidis, et menetluskulude väljamõistmine on põhjendatud, kuna kaebaja ei ole tõsiselt suhtunud kompromissi otsimisse, mis oleks vältinud pikka kohtumenetlust ja vähendanud mõlemapoolseid kulutusi.
 
Kohtuotsuse võib Tallinna Ringkonnakohtule edasi kaevata 30 päeva jooksul.
 
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764