Kohus jättis Mihhail Kõlvarti kaebuse Kaitsepolitseiameti vastu rahuldamata

Jaga
PrintPDF Jaga

Tallinna Halduskohus tegi täna teatavaks kohtuotsuse, millega jättis rahuldamata Mihhail Kõlvarti kaebuse Kaitsepolitseiameti (KAPO) 2011 aastaraamatus Mihhail Kõlvartit puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse osas.

Kohus jõudis järeldusele, et KAPO 2011 aastaraamatus M. Kõlvarti osas esitatud andmed ei ole ebaõiged. Koolireformi teemal on M. Kõlvart oma seisukohti erinevates meediakanalites küllaltki aktiivselt avaldanud ning need on üldteada. Mihhail Kõlvarti kui kõrge ametniku tegevuse kohta aastaraamatus antud hinnangud kohtu arvates ei ole ebakohased ega teota M. Kõlvarti au ja head nime.

Kohus kokkuvõtvalt asus seisukohale, et kaebaja kohta KAPO 2011 aastaraamatus esitatud faktiväited on õiged ning selles esitatud väärtushinnangud kohased/põhjendatud.

Kohtuotsuse peale võib kaebaja esitada apellatsioonkaebuse vahetult Tallinna Ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.
 

Anneli Vilu
Tallinna Halduskohtu ja Ringkonnakohtu pressiesindaja
(+372) 5346 5095
(+372) 628 2764