Kohus ei vabastanud Vadim Polištšukki ennetähtaegselt vanglast

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus ei vabastanud täna Vadim Polištšukki (62) ennetähtaegselt talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmisest.

Kohus arvestas Polištšuki mittevabastamise otsustamisel sellega, et tema toimepandud kuriteo asjaolud olid ülirasked ja selle tagajärjeks oli inimese surm. Kuriteo pani Polištšuk toime väga madalatel motiividel. Samuti arvestas kohus Polištšukki iseloomustavate andmetega, mille järgi on tema käitumine ühiskonnas hinnatud kõrgohtlikuks. Tema puhul on maandamata ka uue kuriteo toimepanemise riskid, kuna kinnipeetav ei ole osalenud vangistuse ajal vastavates programmides. Lisaks kohaldati Polištšuki suhtes enam kui viie aasta möödudes tema kinnipidamisest vanglas täiendavaid julgeolekuabinõusid, kuna ta ründas kaaskinnipeetavat.

Polištšuki ennetähtaegset vabastamist toetasid nii Tartu vangla kui ka kriminaalhooldaja, samuti tänasel kohtuistungil Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Jüri Vissak ja kinnipeetava kaitsja vandeadvokaat Sirje Must. Prokurör leidis, et puuduvad seaduslikud alused, mis takistaks Polištšuki ennetähtaegset vabastamist.

Polištšuk tunnistati Tallinna linnakohtu 5. mai 2004 otsusega süüdi 1999. aasta oktoobris omakasu ajendil Mait Metsamaa tahtliku tapmise organiseerimises.

Talle mõistetud üheksa-aastase vangistuse kandmine algas 5. mail 2004 ja karistuse hulka arvati ka varem ärakantud kolme kuu ja kahe päeva pikkune eelvangistus. Polištšuki karistuse kandmise aeg lõppeks selle täielikul ärakandmisel 1. veebruaril 2013.

Polištšuk saab enne tema vangistusaja lõppu veel vähemalt ühel korral taotleda oma ennetähtaegset vabastamist.

Tänast kohtumäärust saab vaidlustada 10 päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee