Kohus ei vabastanud Toomas Meolat ennetähtaegselt vangistusest

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu maakohus ei vabastanud eilse määrusega Toomas Meolat (46) enne tähtaega talle 2013. aastal mõistetud nelja-aastase vangistuse kandmiselt.

Kohus leidis, et Meolat ei võimalda ennetähtaegselt vabastada eelkõige tema varasem elukäik ja kuriteo toimepanemise asjaolud. Samuti ei ole kohtu arvates Meola vabastamine kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega ja see riivaks raskelt ühiskonna õiglustunnet.

Meola kannab vangistust alaealiste vastu suunatud seksuaalkuriteo ning lapsporno ostmise, müümise ja vahendamise eest. Samaliigiliste kuritegude eest on ta süüdi mõistetud ja vangistust kandnud ka varem. Kui Meola esimese vangistuse kandmisest tingimisi ennetähtaegselt vabanes, jätkas ta vähem kui kahe aasta möödudes sarnaste kuritegude toimepanemist. Kohtu arvates näitab see, et Meola ei teinud enda jaoks varasemate kuritegude toimepanemisest vajalikke järeldusi.

Praeguses vangistuses on Meola tegelenud taasühiskonnastamisele suunatud tegevustega ja tema käitumine karistuse kandmise ajal on olnud positiivne. Sellegipoolest ei ole kohus veendunud, et Meola suudab vabaduses  hoiduda uute samalaadsete kuritegude toimepanemisest. Kohtu arvates on see aga äärmiselt oluline, kuna Meola kuritegelik käitumine ohustab eelkõige alaealisi lapsi.

Meola ennetähtaegset vabastamist ei toetanud Tartu vangla ega Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Harju maakohtu 13. septembri 2013 otsusega tunnistati Meola süüdi alaealise seksuaalses ärakasutamises ning lapspornograafilise ja -erootilise sisuga kirjanduse omamises ja levitamises.  Tema karistusaeg algas 30. oktoobril 2012 ja lõpeb samal kuupäeval 2016. aastal. 

Menetlusosalised saavad kohtumäärust vaidlustada 15 päeva jooksul selle kättesaamisest. 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341
krista.tamm@kohus.ee