Kohus ei vabastanud Herman Simmi ennetähtaegselt vangistusest

Jaga
PrintPDF Jaga
Tartu maakohus ei vabastanud selle nädala teisipäevase määrusega riigireetmises süüdi mõistetud Herman Simmi (67) tingimisi enne tähtaja lõppemist talle mõistetud vangistusest.
 
Kohus leidis, et Simmi ennetähtaegset vabastamist praegu ei võimalda eelkõige tema toime pandud kuriteo asjaolud. Praeguseks ärakantud vangistuse osa on ebapiisav ja ei vasta toimepandud kuriteo ohtlikkusele, selle toimepanija käitumisele, riskide suurusele ega karistuse eesmärgile. Kohtu hinnangul ei ole mõistetud karistus oma eesmärki täitnud. 
 
Simm on oma karistusajast ära kandnud rohkem kui kuus aastat ja neli kuud ehk üle poole. Praegu oleks tal olnud seadusest tulenev võimalus ennetähtaegselt vabaneda üksnes elektroonilise järelevalve alla. 
 
Simmi ennetähtaegset vabastamist arutati 21. jaanuaril Jõgeva kohtumajas riigisaladuse kaitseks kinnisel kohtuistungil.
 
Simmi ennetähtaegset vabastamist toetas Tartu vangla, kuid ei toetanud Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm. 
 
Simm tunnistati Harju maakohtu 25. veebruari 2009 otsusega süüdi riigireetmises ning talle mõisteti 12 aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. Simmi karistusaeg algas 19. septembril 2008 ja lõppeb 18. märtsil 2021. 
 
Kohtumäärus on vaidlustatav 10 päeva jooksul selle kättesaamisest.  
 
 
Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
750 0656
5343 3341