Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt vangistusest

Jaga
PrintPDF Jaga

15. märts 2018

Viru Maakohus ei vabastanud 14.03.2018 määrusega Assar Paulust tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla.

Riigiprokuratuur ja kaitsjad toetasid vabastamist. Viru Vangla vaidles vabastamisele vastu. Seda muuhulgas põhjusel, et Assar Paulus keeldub vanglas majandustöödel töötamast ja oli selle eest distsiplinaarkorras karistatud. Kohus leidis, et kuna tööle määramine ja distsiplinaarkaristused olid halduskohtus edasi kaevatud ja praeguseks lõpplahendit neis kaebustes veel ei ole, siis ei tohi neid distsiplinaarkaristusi ka arvesse võtta.

Kohus tuvastas rida positiivseid asjaolusid Assar Pauluse käitumises vangistuse kandmise ajal, kuid leidis, et Assar Pauluse vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine elektroonilise valvega ei ole siiski põhjendatud. Ennetähtaegse vabastamise võimalus on tagatud kõigile, olenemata karistuse raskusest. Kuid kuriteod, mille eest Assar Paulus praegu karistust kannab, on niivõrd rasked, et (vähemalt praegu) ei saa Assar Paulust karistuse kandmisest tingimisi ennetähtaega vabastada. Narkokuriteod ja nendele ükskõik millises vormis kaasaaitamine nagu ka organiseeritud kuritegevus ei tohi olla mingil määral tolereeritavad ning antud juhul, kui Assar Paulus oli niivõrd võimeka, organiseeritud ja kuritegelikult aktiivse kuritegeliku ühenduse juhiks, kes on rahastanud ka teise kuritegeliku ühenduse liikmete poolt suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikku käitlemist, ei ole tema ennetähtaegne karistusest vabastamine (vähemalt praegu, kui ära kantud on vaid pool mõistetud karistusest) õigustatud.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle kättesaamisest.

Vastavalt KrMS § 12 lg 1 p 2 kuulutas kohus omal algatusel kohtuistungi täielikult kinniseks delikaatsete isikuandmete ja süüdimõistetu eraelu kaitseks.
 

Jelena Muttonen
Pressiesindaja
Viru Maakohus
359 9820