Kohus ei rahuldanud hilinenult õppelaenu hüvitamist taotlenu kaebust

Jaga
PrintPDF Jaga

Tartu halduskohus jättis eilse otsusega rahuldamata Tartu ülikooli töötaja kaebuse ning ei tühistanud ülikooli otsust, millega jäeti rahuldamata kaebaja hilinenult esitatud taotlus õppelaenu hüvitamiseks.

2004. aastal sõlmis kaebaja oma ülikooliõpingute ajal pangaga õppelaenulepingu. 2005. aasta sügisel asus ta ülikoolis tööle. 2009. aasta juunis lõpetas kaebaja kõrgkooli magistriõpingud, kuid taotluse oma tööandjale õppelaenu põhiosa kustutamiseks esitas ta alles 30. augustil 2010.

Samas kohustas aga riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, et avaliku sektori asutuses vähemalt 12 kuud töötanud ja ülikooliõpingud lõpetanud isikul on õppelaenu hüvitamist võimalik taotleda ainult kuni 1. juulini 2009. Seega hilines kaebaja oma taotluse esitamisega aasta ja kaks kuud.

Kohus luges antud vaidluse lahendamisel määravaks seda, et kaebaja ei teavitanud ülikooli tööle asumisel ega ka mitte hiljem seal töötades tööandjat oma kehtivast õppelaenulepingust. Taoline kohustus tuleneb aga Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004 määrusest nr 284. Seega jättis kaebaja oma teavitamiskohustuse täitmata nii tööle asudes kui ka 2009. aasta juulis, kui jõustus seadusemuudatus.

Ülikool omakorda aga teavitas kõiki oma töötajaid, keda talle teadaolevalt viidatud seadusemuudatus puudutas ning informeeris neid kohustusest esitada õppelaenu kustutamise avaldus enne 1. juulit 2009. Sellega täitis ülikool omapoolse selgitamiskohustuse ning kohtu seisukoha järgi ei ole kaebaja õiguste rikkumine tõendatud.

Eilne otsus on Tartu ringkonnakohtus vaidlustatav 30 päeva jooksul.

 

Krista Tamm
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja
7 500 656
53 433 341
krista.tamm@kohus.ee