Kohus ei lõpetanud kriminaalmenetlust Janek Tombaku suhtes

Jaga
PrintPDF Jaga

11. mai 2017

Harju Maakohus kuulutas neljapäeval määruse, millega jättis rahuldamata prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Janek Tombaku (40) suhtes KrMS § 202 alusel ehk otstarbekuse kaalutlustel.

Janek Tombakule on esitatud süüdistus kelmuses. 3. mail toimunud kohtuistungil esitas prokurör kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks, viidates asjaolule, et tegemist on teise astme kuriteoga, mille puhul avalik menetlushuvi puudub. Kaitsja toetas taotlust.

Kohus jättis tänase määrusega taotluse rahuldamata, asudes seisukohale, et kõik seaduses ette nähtud eeldused kriminaalmenetluse lõpetamiseks ei ole täidetud – nimelt ei nähtu kriminaaltoimikust andmeid, et süüdistatav oleks heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju. Seadus näeb ette just niisuguse eelduse, lõpetamaks kriminaalmenetlust nn oportuniteedi põhimõttel. Kohus tagastas kriminaaltoimiku prokuratuurile edasisteks toiminguteks.

Kohtumäärus ei ole vaidlustatav.

Janar Filippov
avalike suhete teenistuse juht
620 0104
520 2119

Anneli Vilu
pressiesindaja
esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
628 2731
5346 5095