Kohtute aumärgi pälvisid kohtunikud Madis Kägu, Andrus Miilaste ja Eerik Kergandberg

Jaga
PrintPDF Jaga

Eile toimunud kohtunike täiskogu vastuvõtul anti esmakordselt välja kohtute aumärgid, mille laureaatideks olid Tartu maakohtu kohtunikud Madis Kägu ja Andrus Miilaste ning riigikohtunik Eerik Kergandberg.
 
Madis Kägu, kellele omistati aumärk laitmatu kohtunikutöö eest, on lõpetanud 1976. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Samal aastal asus ta tööle rahvakohtunikuna, aastal 1993 sai temast Tartu linnakohtu kohtunik ja hilisem Tartu linnakohtu ja Tartu maakohtu esimees. Madis Kägu on Eesti kõige pikema staažiga kohtunik, kel täitub maikuus kohtunikuna töötamist 41 aastat.
 
Kohtunik Andrus Miilastet ja riigikohtunik Eerik Kergandbergi tunnustati eriliste teenete eest kohtunikuameti ja Eesti kohtusüsteemi tutvustamisel. Nii Andrus Miilaste kui ka Eerik Kergandberg on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna ja nimetatud kohtunikeks 1993. aastal. Andrus Miilaste asus tööle Tartu maakohtus ja Eerik Kergandberg Riigikohtus. Eerik Kergandberg omandas 1985. aastal õigusteaduse kandidaadikraadi ja on Tartu ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor kriminaalmenetlusõiguse alal.
President Kersti Kaljulaid otsustas tänavu anda Tartu maakohtu kohtunik Andrus Miilastele ka Valgetähe IV klassi teenetemärgi.
 
Kohtute aumärgi väljaandmise eesmärk on tunnustada kohtunike kõrgetasemelist kutsetööd ning panust Eesti õigus- ja kohtusüsteemi arengusse. Tänavu esimest korda välja antud kohtute aumärk otsustati kohtunike tunnustamiseks sisse seada kohtute haldamise nõukoja 2.–3. juuni 2016 istungil. Statuudi kohaselt võivad ettepanekuid aumärgi kandidaatide kohta esitada kõik kohtunikud ja juristide kutseühendused. Laekunud ettepanekuid hindab ja aumärgi omistamise otsustab selleks moodustatud statuudikohane komisjon, mille esimeheks on riigikohtunik Indrek Koolmeister. Aumärgi võivad saada kõik Eesti kohtunikud.
 
Kohtute aumärk on kullast rinnamärk, mis on valminud käsitööna koostöös kullassepaäriga Roman Tavast.
 
Lisaks anti välja ka traditsiooniline aasta koolitaja tiitel, mille sai Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque traditsiooniliste koolituste eest EIK-i praktika teemal.
„On märkimisväärne, et Julia Laffranque jõuab oma tiheda töögraafiku juures valmistada ette nii põhjalikud koolitusmaterjalid. Tema koolitused on järjepidevalt hästi ülesehitatud, huvitavad ning osalejate poolt alati kõrgelt hinnatud,“ märkis kohtunike koolitusnõukogu esimees Margit Jõgeva.

Vaata fotosid tunnustamiselt kohtute sotsiaalmeedialehelt Õigusemõistmise kunst.
 
Merje Talvik
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Riigikohus
Tel. 7309042; 5333 9846
www.riigikohus.ee