Kohtunikult ilmus raamat hagimenetlusest

Jaga
PrintPDF Jaga
13. veebruaril 2014 ilmus Tartu ringkonnakohtu kohtuniku Andra Pärsimäe raamat „Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine“.
 
Raamat on 2011. aastal  ilmunud samanimelise õppevahendi oluliselt täiendatud ja parandatud versioon. 
 
Raamatust leiavad vajalikku  lugejad, kes soovivad täiendada üldteadmisi tsiviilkohtumenetlusest või otsivad teavet hagimenetluse konkreetse instituudi kohta. Samuti on raamat sobiv täiendav teadmiste allikas kõigile, kes kohtumenetluses osalevad ja menetlusdokumente koostavad.
 
Raamat koosneb neljast peatükist: menetlus kohtus (I), hagi esitamine (II), kostja vastus (III) ja avaldused ja taotlused (IV). IV peatükk annab juhised 36 erineva  taotluse esitamiseks. 
 
Peatükkide viimases paragrahvis esitatakse ekskurss menetlusdokumentidega seotud teemadesse – menetlustähtajad, lihtsustatud menetlused; kohtualluvus, menetlusosalised, esindusõigus; tõendamine ja menetluskulud.
 
Raamatu kirjutamisel on arvesse võetud Riigikohtu lahendid seisuga 1. jaanuar 2014. Raamatus on eraldi kataloog viidatud Riigikohtu lahendite kohta, märksõnastik ja soovitava kirjanduse loetelu.
 
Raamatu autor Andra Pärsimägi, retsenseeris Jaanus Ots, kujundas Jaana Kool ja kirjastas Juura.
 
Raamatut on võimalik tellida: kirjastusest Juura (www.juura.com, juura@juura.com).