Koerte rünnak tõi omanikule kriminaalkaristuse

Jaga
PrintPDF Jaga

6. detsember 2017
                                                                                                                                                 
Pärnu Maakohus mõistis täna 80- aastase Antsu süüdi raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest, mis on toime pandud tegevusetusega ning määras karistuseks 6 kuud vangistust.

Kohus ei pööranud Antsu vangistust täitmisele, kui mees kui ei pane 1 aasta ja 6 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti peab mees hüvitama kannatanule varalise kahju koos viivisega summas 581,11 eurot ning mittevaralise kahju koos viivisega summas 7334,47 eurot.

Antsu süüdistati selles, et tema loomaomanikuna, kelle kohustuseks on kaitsta ühiskonda loomade kui suurema ohu allika eest, omades kolme segaverelist koera, ei vältinud koerte lahtipääsemist koeraaedikust ja inimesele kallale tungimise võimalust.

Antsule kuuluvad kolm segaverelist tõugu koera pääsesid koeraaedikust välja ning ründasid naisterahvast, põhjustades talle puremisega mullu 5. veebruaril Häädemeeste vallas raske tervisekahjustuse. Antsu kaks väiksemat segaverelist tõugu koera, jooksid ümber kannatanu ning naksasid hammastega riietest ja kolmas, nendest suurim segaverelist tõugu koer ründas kannatanut kätest ning jalgadest puredes ja hammustades. Kannatanu tundis puremise ja hammustamise tulemusel suurt füüsilist valu ja sai sellest raske tervisekahjustuse.

Kohus märgib, et kodulooma perre võtmine on küll igati positiivne aga seejuures tuleb arvestada, et looma võtmisega kaasneb ka suur kohustus ja vastutus. Käesoleva kriminaalasja põhiküsimus seisnes selles, et kas need olid ikka Antsu koerad, kes naisterahvast ründasid. Ants väitis kohtuistungil, et on koeri hoidnud vastavalt eeskirjadele ja oma süüd ta antud kuriteos ei näinud.

Kohus mõistis mehelt välja sundraha,  kaitsja tasu, tunnistaja kulud ning ekspertiisikulud kogusummas 2232,22eurot.
Kriminaalasja lahendati üldmenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole. Pooltel on õigus 7 päeva jooksul esitada Pärnu Maakohtule apellatsiooniteade.

 

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistus
53488890