Kärdla sadama endine juht mõisteti süüdi ulatuslikus soodustuskelmuses ja rahapesus

Jaga
PrintPDF Jaga

13. september 2017

Pärnu Maakohus mõistis täna Hillar Kuke (59) süüdi pettuse teel soodustuse saamises, suures grupis ja ulatuses rahapesus, dokumentide võltsimises, võltsitud dokumentide kasutamises ja toimingu piirangu rikkumises ja mõistis karistuseks neli aastat vangistust tingimisi nelja-aastase katseaja jooksul. Kohus mõistis süüdi ka Hillar Kukele kuuluva OÜ Navigare grupis ja suures ulatuses rahapesus, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning mõistis rahalise karistuse summas 6000 eurot.

Hillar Kukke süüdistati selles, et  tema pani toime pettuse teel soodustuse saamisega, s.o majandustegevuses osalevale isikule muudest avalikest vahenditest tasuta väljamakse saamisega, mis seisnes järgnevas: Hillar Kukk, olles SA Kärdla Sadam juhatuse liige, kes sihtasutuste seaduse § 17 lg 1 järgi omab õigust esindada sihtasutust kõikide tehingute tegemises, esitas SA-se Kärdla Sadam nimelt tahtlikult Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) projekti „Kärdla sadama rekonstrueerimine“, mida tehti ajavahemikul alates 01.08.2012 kuni 20.11.2013, aruannetes valeandmeid abikõlbulike tööde akteerimise kohta, mida tegelikult ei teostatud, teostati osaliselt või rahastati topelt läbi teiste riigihangete, eesmärgiga saada pettuse teel soodustust, milline finantseeritakse läbi EAS-i  ja millega tekitas EAS-ile varalist kahju 179 424.99 eurot.

Isikut süüdistati kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara ülekandmise ja muundamisega eesmärgiga varjata vara tõelist olemust, ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku kasusaajat, mis seisnes selles, et Hillar Kukk, kes esindas SA Kärdla Sadam ja Navigere OÜ-d ning esines koos mitmete isikutega, kes omakorda esindasid erinevaid firmasid. Kaasabil pani Hillar Kukk toime rahapesu isikute grupis ja suures ulatuses, varjamaks soodustuskelmuse toimepanemise tulemusena pettuse teel saadud 108 045.89 eurot. Hillar Kukke  süüdistati ka dokumentide võltsimisele kihutamises, mis seisnes selles, et Hillar Kukk kihutas mitut isikut projekti „Kärdla sadama rekonstrueerimise“ teostamise ajal ajavahemikul  01.08.2012 kuni 20.11.2013 võltsima tõendeid teostatud töödele ja neid tõendeid allkirjastama, eesmärgiga saada pettuse teel 179 424.99 euro suuruses summas soodustust, milline finantseeritakse EAS-i kaudu. Samuti kasutas isik võltsitud dokumenti eesmärgiga saada pettuse teel soodustust väljamakse näol. Samuti süüdistati Hillar Kukke selles, et Hillar Kukk pani toime korruptsioonivastase seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise suures ulatuses, sõlmides SA Kärdla Sadam juhatuse liikmena OÜ-ga Navigare, mille tegevuse juhtimisest Hillar Kukk aktiivselt osa võttis, kaikohtade rendilepinguid ja milliste alusel esitas SA Kärdla Sadam OÜ-le X arveid.

Navigere OÜ-d süüdistati rahapesu toimepanemises isikute grupi poolt ja suures ulatuses, mis seisnes selles, et Navigare OÜ tegutsedes oma faktilise juhi Hillar Kuke kaudu, kes samas oli ka SA Kärdla Sadam juhatuse liige ja esindas SA-st Kärdla Sadam, erinevate isikutega,  kes esindasid omakorda erinevaid firmasid. Kaasabil pani Navigare OÜ toime rahapesu, eesmärgiga varjata pettuse teel saadud 108 045.89 euro  päritolu. Samuti süüdistati Navigare OÜ-d tegutsedes oma pädeva esindaja Hillar Kuke kaudu, dokumendi võltsimisega ja selle dokumendi esitamise eesmärgiga, mille alusel on võimalik omandada õigusi.

Süüdimõistetutelt mõisteti välja sundraha summas 1175 eurot.

Kohus lahendas Hillar Kuke süüasja kokkuleppemenetluses.

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
53488890
jaanika.lusti@kohus.ee