Käimas on konkurss nelja kohtuniku leidmiseks

Jaga
PrintPDF Jaga

Justiitsminister kuulutas välja konkursi kahele Tallinna halduskohtu ja kahele Tartu maakohtu kohtuniku kohale.

Avaldus kohtuniku konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (kättesaadav aadressil www.riigikohus.ee/?id=56), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi (hinnetelehe) koopia tuleb esitada Riigikohtu esimehele 21. detsembriks 2015. a.

Kohtunikukonkursil osalemise dokumendid tuleb esitada märgusõna "Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil kantselei@riigikohus.ee

Täiendavat informatsiooni kohtunikukonkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonidel 730 9062 ja 512 3227 või e-posti aadressil Kristel.Siimula-Saar@riigikohus.ee.